Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1401Quận 2ĐƯỜNG 82-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN ĐỊA LÔ - LÂM QUANG KY7.000.0000000Đất ở đô thị
1402Quận 2ĐƯỜNG 83-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN ĐỊA LÔ - LÂM QUANG KY7.000.0000000Đất ở đô thị
1403Quận 2ĐƯỜNG 84-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH - TRƯƠNG VĂN BANG7.000.0000000Đất ở đô thị
1404Quận 2ĐƯỜNG 85-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH - TRƯƠNG VĂN BANG7.000.0000000Đất ở đô thị
1405Quận 2ĐƯỜNG 86-TML (DỰ ÁN CÔNG TY QUANG TRUNG)LÂM QUANG KY - NGUYỄN VĂN KỈNH7.000.0000000Đất ở đô thị
1406Quận 2ĐƯỜNG 87-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML - QUÁCH GIAI7.000.0000000Đất ở đô thị
1407Quận 2ĐƯỜNG 88-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML - ĐƯỜNG 96-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1408Quận 2ĐƯỜNG 89-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)TRỌN ĐƯỜNG - 7.000.0000000Đất ở đô thị
1409Quận 2ĐƯỜNG 90-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML - QUÁCH GIAI7.000.0000000Đất ở đô thị
1410Quận 2ĐƯỜNG 91-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ - SỬ HY NHAN7.000.0000000Đất ở đô thị
1411Quận 2ĐƯỜNG 92-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ - ĐƯỜNG 96-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1412Quận 2ĐƯỜNG 93-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 92-TML - ĐƯỜNG 96-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1413Quận 2ĐƯỜNG 94-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ - SỬ HY NHAN7.000.0000000Đất ở đô thị
1414Quận 2ĐƯỜNG 95-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 88-TML - SỬ HY NHAN7.000.0000000Đất ở đô thị
1415Quận 2ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 88-TML - SỬ HY NHAN7.000.0000000Đất ở đô thị
1416Quận 2ĐƯỜNG 97-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - ĐÀM VĂN LỄ7.000.0000000Đất ở đô thị
1417Quận 2ĐƯỜNG 98-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)NGUYỄN KHOA ĐĂNG - ĐƯỜNG 99-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1418Quận 2ĐƯỜNG 99-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
1419Quận 2ĐƯỜNG 100-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - NGUYỄN TRỌNG QUẢN7.000.0000000Đất ở đô thị
1420Quận 2ĐƯỜNG 101-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - ĐÀM VĂN LỄ7.000.0000000Đất ở đô thị
1421Quận 2ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)NGUYỄN KHOA ĐĂNG - TRƯƠNG GIA MÔ7.000.0000000Đất ở đô thị
1422Quận 2ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)BÁT NÀN - ĐƯỜNG 90-TML8.000.0000000Đất ở đô thị
1423Quận 2TRẦN NÃOXA LỘ HÀ NỘI - LƯƠNG ĐỊNH CỦA17.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1424Quận 2TRẦN NÃOLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CẦU CÁ TRÊ10.560.0000000Đất TM-DV đô thị
1425Quận 2LƯƠNG ĐỊNH CỦANGÃ TƯ TRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦA - NGUYỄN THỊ ĐỊNH10.560.0000000Đất TM-DV đô thị
1426Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1427Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1428Quận 2ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 2 - ĐƯỜNG 56.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1429Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3 - CUỐI ĐƯỜNG4.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1430Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3 - CUỐI ĐƯỜNG4.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1431Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 84.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1432Quận 2ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 84.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1433Quận 2ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 94.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1434Quận 2ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 134.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1435Quận 2ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - ĐƯỜNG 86.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1436Quận 2ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1437Quận 2ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1438Quận 2ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 12 - ĐƯỜNG 96.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1439Quận 2ĐƯỜNG SỐ 14, 15 PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 12 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1440Quận 2ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 14 - KHU DỰ ÁN HIM LAM6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1441Quận 2ĐƯỜNG SỐ 17, 18 PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦA6.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1442Quận 2ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - ĐƯỜNG 206.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1443Quận 2ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - ĐƯỜNG 206.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1444Quận 2ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - GIÁP SÔNG SÀI GÒN6.880.0000000Đất TM-DV đô thị
1445Quận 2ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - ĐƯỜNG SỐ 206.880.0000000Đất TM-DV đô thị
1446Quận 2ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 21 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1447Quận 2ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG6.880.0000000Đất TM-DV đô thị
1448Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - ĐƯỜNG 256.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1449Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 29 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1450Quận 2ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 25 - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1451Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - ĐƯỜNG 256.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1452Quận 2ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1453Quận 2ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - KHU DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1454Quận 2ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 30 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1455Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1456Quận 2ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 31 - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1457Quận 2ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - KHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1458Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (NHÀ SỐ 1 ĐẾN NHÀ SỐ 9 ĐƯỜNG 33), PHƯỜNG BÌNH AN)TRẦN NÃO - CUỐI ĐƯỜNG6.880.0000000Đất TM-DV đô thị
1459Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (HẺM SỐ 1 ĐƯỜNG 33, P. BÌNH AN)ĐƯỜNG SỐ 1 - CUỐI ĐƯỜNG6.880.0000000Đất TM-DV đô thị
1460Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1461Quận 2ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 34 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1462Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 41 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1463Quận 2ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 38 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1464Quận 2ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 37 - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1465Quận 2ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 34 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1466Quận 2ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 37 - ĐƯỜNG 396.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1467Quận 2ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 36 - ĐƯỜNG 386.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1468Quận 2ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦA - KHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY BÌNH MINH6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1469Quận 2ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 45 - ĐƯỜNG 476.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1470Quận 2ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 45 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1471Quận 2ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 46 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1472Quận 2ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - ĐƯỜNG SỐ 396.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1473Quận 2ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1474Quận 2ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1475Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRẦN NGỌC DIỆN - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1476Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNLÊ THƯỚC - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1477Quận 2ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNLÊ THƯỚC - CUỐI ĐƯỜNG6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1478Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1479Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1480Quận 2ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1481Quận 2ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1482Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1483Quận 2ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN VĂN HƯỞNG - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1484Quận 2ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - NGUYỄN BÁ HUÂN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1485Quận 2ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - ĐƯỜNG 485.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1486Quận 2ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1487Quận 2ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - CUỐI ĐƯỜNG 5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1488Quận 2ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1489Quận 2ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59 - ĐƯỜNG 665.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1490Quận 2ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1491Quận 2ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - SÔNG SÀI GÒN6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1492Quận 2ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶ - LÊ VĂN MIẾN5.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1493Quận 2ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 49B - SÔNG SÀI GÒN5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1494Quận 2ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1495Quận 2ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG - 5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1496Quận 2ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 44 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1497Quận 2ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 55 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1498Quận 2ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59 - RẠCH ÔNG DÍ5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1499Quận 2ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNGIÁP ĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 475.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1500Quận 2ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 61 - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status