Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 442178 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1201Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụCách lộ giới đường Thái Nguyên (QL3) 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Trường800.0000000Đất TM-DV đô thị
1202Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Hữu - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Nam480.0000000Đất TM-DV đô thị
1203Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụTừ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Trường - hết đất nhà ông Trần Quốc Đảo480.0000000Đất TM-DV đô thị
1204Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường vào Khe Ngoại vụTừ hết đất nhà bà Nguyễn Thị Đào - hết đất nhà ông Lê Như Vương và ông Đỗ Đức Hoạt480.0000000Đất TM-DV đô thị
1205Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 4Từ cách lộ giới đường Thành Công (QL3) 20m - hết đất khe Bà Nhị960.0000000Đất TM-DV đô thị
1206Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Từ nhà ông Nguyễn Thế Thanh đến hết đất nhà bà Hà Thị Thái - 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1207Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 5Từ cách lộ giới đường Kon Tum 20m - hết đất quán lá Cọ800.0000000Đất TM-DV đô thị
1208Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 5Từ nhà ông Triệu Quang Bảo - hết nhà ông Đàm Văn Nghị800.0000000Đất TM-DV đô thị
1209Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn800.0000000Đất TM-DV đô thị
1210Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn - hết khe Thiên Thần480.0000000Đất TM-DV đô thị
1211Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến480.0000000Đất TM-DV đô thị
1212Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến - đất nhà ông Nguyễn Đức Tùng400.0000000Đất TM-DV đô thị
1213Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà bà Hà Thị Yến480.0000000Đất TM-DV đô thị
1214Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Vũ Đồng Giao (Sau trường dân lập Hùng Vương)800.0000000Đất TM-DV đô thị
1215Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Cách lộ giới đường Kon Tum 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài 1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1216Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà Nguyễn Văn Tài - hết đất nhà ông Ngô Văn Quân 640.0000000Đất TM-DV đô thị
1217Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài - hết đất nhà ông Tuấn Tiền640.0000000Đất TM-DV đô thị
1218Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà bà Hoàng Thị Phương Mai - hết đất bà Vũ Thị Nguyệt 640.0000000Đất TM-DV đô thị
1219Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lan (Phía sau Chi cục thú y)960.0000000Đất TM-DV đô thị
1220Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất quán gà Minh Hoạch960.0000000Đất TM-DV đô thị
1221Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng960.0000000Đất TM-DV đô thị
1222Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng - đất nhà ông Đặng Đình Đoàn 960.0000000Đất TM-DV đô thị
1223Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng - đất nhà ông Vũ Trọng Miên 800.0000000Đất TM-DV đô thị
1224Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Mai Đồng Khanh960.0000000Đất TM-DV đô thị
1225Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường lên Tỉnh ủy) - hết đất phường Phùng Chí Kiên2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1226Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ nhà bà Ma Thị Thanh Huyền - hết đất nhà ông Nguyễn Hữu Trúc800.0000000Đất TM-DV đô thị
1227Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường vào phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh) - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thái800.0000000Đất TM-DV đô thị
1228Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Lê Thị Nhí (vào sau Hạt Kiểm lâm thị xã)640.0000000Đất TM-DV đô thị
1229Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Cường 1.120.0000000Đất TM-DV đô thị
1230Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Hay1.040.0000000Đất TM-DV đô thị
1231Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà bà Hay - hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng560.0000000Đất TM-DV đô thị
1232Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng - Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh480.0000000Đất TM-DV đô thị
1233Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Phạm Văn Phúc - hết nhà bà Bùi Thị Thắm480.0000000Đất TM-DV đô thị
1234Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Bùi Thị Thắm880.0000000Đất TM-DV đô thị
1235Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Trần Anh Sơn - Trạm phát sóng viễn thông Bắc Kạn800.0000000Đất TM-DV đô thị
1236Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Phan Ngọc Bân560.0000000Đất TM-DV đô thị
1237Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh880.0000000Đất TM-DV đô thị
1238Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Nguyễn Văn Sánh - hết nhà ông Bế Ngọc Phúc720.0000000Đất TM-DV đô thị
1239Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất bà Nguyễn Thị Đường720.0000000Đất TM-DV đô thị
1240Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Trần Thanh Bình - hết nhà ông Phan Anh Hiệp640.0000000Đất TM-DV đô thị
1241Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Nông Văn Huấn - hết nhà bà Nguyễn Thị Hương560.0000000Đất TM-DV đô thị
1242Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh - hết đất nhà ông Phạm Văn Điệt640.0000000Đất TM-DV đô thị
1243Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Yến - hết nhà bà Vũ Thị Kim Oanh480.0000000Đất TM-DV đô thị
1244Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thành480.0000000Đất TM-DV đô thị
1245Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Từ hết đất nhà bà Trương Thị Thục - chân kè Lâm Viên640.0000000Đất TM-DV đô thị
1246Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Đường nhánh Bưu điện - hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần640.0000000Đất TM-DV đô thị
1247Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Từ hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần - hết nhà ông Phạm Văn Hùng480.0000000Đất TM-DV đô thị
1248Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Các khu vực còn lại Các khu vực còn lại - 320.0000000Đất TM-DV đô thị
1249Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Trục đường chínhTừ Cầu sắt Bắc Kạn - ngã 3 Lương thực (cũ) 2.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1250Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiĐường từ ngã ba lương thực (cũ) - Cầu Bắc Kạn10.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1251Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiTừ ngã ba lương thực (cũ) - Cầu Pá Danh8.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1252Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiĐoạn từ cầu Pá Danh - giáp ngã ba giáp đường chiến thắng Phủ Thông7.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1253Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Chiến Thắng Phủ Thông Đoạn từ ngã ba đường Chiến thắng Phủ Thông - cổng phụ Bệnh viện 500 giường5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1254Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Chiến Thắng Phủ Thông Từ cổng phụ Bệnh viện 500 giường - hết đất địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai4.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1255Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Hoàng Văn Thụ Đoạn từ ngã ba Nam Cao - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai4.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1256Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Hoàng Văn Thụ Đoạn từ cầu Huyền Tụng - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1257Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 1 - 4.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1258Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 2 - 2.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1259Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn sau nhà ông Chu Minh Lê Tổ 11 đến hết đất phường Nguyễn Thị Minh Kh - 960.0000000Đất TM-DV đô thị
1260Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn từ nhà ông Hoàng Thanh Sơn (cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai - 960.0000000Đất TM-DV đô thị
1261Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m từ ngõ nhà ông Nguyễ - 960.0000000Đất TM-DV đô thị
1262Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Tiếp đất nhà ông Lâm Quang Oanh đến giáp UBND phường Nguyễn Thị Minh Kha - 800.0000000Đất TM-DV đô thị
1263Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến UBND phường + Khu - 2.560.0000000Đất TM-DV đô thị
1264Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường vào Trạm Y tế Minh Khai cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là - 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1265Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 11,5m - 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1266Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 6,0m - 1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1267Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 4; Tổ 5 - 400.0000000Đất TM-DV đô thị
1268Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Bưu điện Minh Khai đi Nà PènTừ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m - hết đất nhà ông Hà Văn Đức1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1269Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Bưu điện Minh Khai đi Nà PènTừ giáp nhà ông Hà Văn Đức - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai 960.0000000Đất TM-DV đô thị
1270Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ Công an thị xã (cũ) đến hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng - 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1271Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng đến hết địa phận Tổ 17, phường Nguyễn - 1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1272Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 15, 16, 17 - 640.0000000Đất TM-DV đô thị
1273Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ Công an Thị xã (cũ) đến giáp đất nhà ông Đặng Văn Toàn, Tổ 15 - 1.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1274Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường trong khu dân cư Nà Cốc - 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1275Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu vực Tổ 2 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đất - 560.0000000Đất TM-DV đô thị
1276Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường rẽ vào Tăng thiết giáp Tổ 14 (cách đường Chiến Thắng Phủ Thông là - 480.0000000Đất TM-DV đô thị
1277Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ đất nhà bà Đoàn Hồng Nhung đến Ngầm Bắc Kạn - 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1278Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 7, 8, 9 - 560.0000000Đất TM-DV đô thị
1279Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn đường Tổ 6 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đ - 1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1280Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu vực còn lại Tổ 6 - 600.0000000Đất TM-DV đô thị
1281Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ: 11; 12; 13; 14 - 480.0000000Đất TM-DV đô thị
1282Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các khu vực còn lại - 400.0000000Đất TM-DV đô thị
1283Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thành Công Từ ngã tư Chợ Bắc Kạn - ngã tư đường Hùng Vương14.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1284Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thành Công Ngã tư đường Hùng Vương - Cầu Bắc Kạn 13.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1285Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Hùng Vương Đường Hùng Vương - 12.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1286Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ ngã ba đường Hùng Vương - hết nhà bà Nguyễn Thị Loan10.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1287Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ đất ông Bùi Đình Nam - ngã tư phố Quang Sơn7.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1288Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ ngã tư phố Quang Sơn - gặp đường Bàn Văn Hoan5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1289Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênĐoạn từ cách lộ giới đường Thành Công là 20m - giáp Suối Nông Thượng 6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1290Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênTừ suối Nông Thượng - hết đất tỉnh Đoàn 4.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1291Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênTừ tiếp đất tỉnh Đoàn - hết đường Thanh Niên3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1292Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Đoạn từ ngã tư chợ Bắc Kạn - hết đất nhà bà Phạm Thị Thái4.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1293Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Thái - giáp đất nhà bà Đinh Thị Loan2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1294Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà bà Đinh Thị Loan - cầu Đen3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1295Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ cầu Đen - hết đất cây xăng Thương nghiệp 2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1296Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ hết đất cây xăng Thương nghiệp - hết đất nhà bà Đỗ Thị Thanh 1.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1297Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ giáp đất nhà bà Đỗ Thị Thanh - đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái2.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1298Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái - giáp đất nhà ông Vũ Đức Cánh2.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1299Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà ông Vũ Đức Cánh - hết đất nhà ông Vũ VănVinh1.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1300Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ giáp đất nhà ông Vũ Văn Vinh - hết đất phường Sông Cầu560.0000000Đất TM-DV đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180