Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1201Quận 2ĐƯỜNG 22 KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 213.700.0000000Đất ở đô thị
1202Quận 2ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0000000Đất ở đô thị
1203Quận 2ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0000000Đất ở đô thị
1204Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 5 - ĐƯỜNG 343.700.0000000Đất ở đô thị
1205Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 383.700.0000000Đất ở đô thị
1206Quận 2ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - KHU TUỔI TRẺ3.700.0000000Đất ở đô thị
1207Quận 2ĐƯỜNG 30 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - NGUYỄN TƯ NGHIÊM3.700.0000000Đất ở đô thị
1208Quận 2ĐƯỜNG 31 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂN - ĐƯỜNG 133.700.0000000Đất ở đô thị
1209Quận 2ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI-PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG 4.400.0000000Đất ở đô thị
1210Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13 - LÊ VĂN THỊNH3.700.0000000Đất ở đô thị
1211Quận 2ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 5 - NGUYỄN THỊ ĐỊNH3.700.0000000Đất ở đô thị
1212Quận 2ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂN - NGUYỄN DUY TRINH4.000.0000000Đất ở đô thị
1213Quận 2ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG 3.700.0000000Đất ở đô thị
1214Quận 2ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13 - ĐƯỜNG 353.700.0000000Đất ở đô thị
1215Quận 2ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 1 - ĐƯỜNG 193.700.0000000Đất ở đô thị
1216Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 10 - LÊ VĂN THỊNH4.400.0000000Đất ở đô thị
1217Quận 2ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)NGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 104.400.0000000Đất ở đô thị
1218Quận 2ĐƯỜNG D10 (10M), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (TUỔI TRẺ)TRỌN ĐƯỜNG - 5.000.0000000Đất ở đô thị
1219Quận 2ĐƯỜNG D14 (14M), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (TUỔI TRẺ)TRỌN ĐƯỜNG - 5.600.0000000Đất ở đô thị
1220Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21)TRỌN ĐƯỜNG - 5.200.0000000Đất ở đô thị
1221Quận 2ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 273.700.0000000Đất ở đô thị
1222Quận 2ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0000000Đất ở đô thị
1223Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0000000Đất ở đô thị
1224Quận 2ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0000000Đất ở đô thị
1225Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - ĐƯỜNG 83.700.0000000Đất ở đô thị
1226Quận 2ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 43.700.0000000Đất ở đô thị
1227Quận 2ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 11 - ĐƯỜNG 393.700.0000000Đất ở đô thị
1228Quận 2LÊ VĂN THỊNHNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN THỊ ĐỊNH5.800.0000000Đất ở đô thị
1229Quận 2NGUYỄN DUY TRINHCẦU GIỒNG ÔNG TỐ - CẦU XÂY DỰNG6.600.0000000Đất ở đô thị
1230Quận 2NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN TUYỂN5.800.0000000Đất ở đô thị
1231Quận 2NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG - 5.800.0000000Đất ở đô thị
1232Quận 2ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - TRỊNH KHẮC LẬP6.600.0000000Đất ở đô thị
1233Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 66.600.0000000Đất ở đô thị
1234Quận 2ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐỒNG VĂN CỐNG - TRỊNH KHẮC LẬP5.200.0000000Đất ở đô thị
1235Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 34.400.0000000Đất ở đô thị
1236Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 46.000.0000000Đất ở đô thị
1237Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐỒNG VĂN CỐNG - THÍCH MẬT THỂ5.400.0000000Đất ở đô thị
1238Quận 2ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 186.000.0000000Đất ở đô thị
1239Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - RẠCH BẾN DỐC5.400.0000000Đất ở đô thị
1240Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 184.400.0000000Đất ở đô thị
1241Quận 2ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0000000Đất ở đô thị
1242Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG5.100.0000000Đất ở đô thị
1243Quận 2ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0000000Đất ở đô thị
1244Quận 2ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0000000Đất ở đô thị
1245Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0000000Đất ở đô thị
1246Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.900.0000000Đất ở đô thị
1247Quận 2THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 166.000.0000000Đất ở đô thị
1248Quận 2THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 16 - ĐỒNG VĂN CỐNG5.400.0000000Đất ở đô thị
1249Quận 2TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐỒNG VĂN CỐNG5.700.0000000Đất ở đô thị
1250Quận 2ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 104.800.0000000Đất ở đô thị
1251Quận 2ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0000000Đất ở đô thị
1252Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0000000Đất ở đô thị
1253Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0000000Đất ở đô thị
1254Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 4.400.0000000Đất ở đô thị
1255Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 4.400.0000000Đất ở đô thị
1256Quận 2ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 4.600.0000000Đất ở đô thị
1257Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN4.800.0000000Đất ở đô thị
1258Quận 2ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN4.800.0000000Đất ở đô thị
1259Quận 2ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG SỐ 25 - NGUYỄN ĐÔN TIẾT5.100.0000000Đất ở đô thị
1260Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN4.600.0000000Đất ở đô thị
1261Quận 2ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI4.800.0000000Đất ở đô thị
1262Quận 2ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN4.500.0000000Đất ở đô thị
1263Quận 2LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CẢNG CÁT LÁI 4.500.0000000Đất ở đô thị
1264Quận 2LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁINGÃ 3 ĐƯỜNG LÊ VĂN THỊNH-ĐƯỜNG 24 - ĐƯỜNG SỐ 55.100.0000000Đất ở đô thị
1265Quận 2LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 5 - ĐƯỜNG 284.800.0000000Đất ở đô thị
1266Quận 2NGUYỄN ĐÔN TIẾTTRỌN ĐƯỜNG - 4.000.0000000Đất ở đô thị
1267Quận 2HẺM 112, ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 42 - NGUYỄN VĂN GIÁP5.700.0000000Đất ở đô thị
1268Quận 2ĐƯỜNG 52-TMLBÁT NÀN - LÊ HIẾN MAI6.800.0000000Đất ở đô thị
1269Quận 2ĐƯỜNG 54-TMLTRƯƠNG VĂN BANG - ĐỒNG VĂN CỐNG6.800.0000000Đất ở đô thị
1270Quận 2ĐƯỜNG 55-TMLBÁT NÀN - TẠ HIỆN6.800.0000000Đất ở đô thị
1271Quận 2ĐƯỜNG 56-TMLĐƯỜNG 52-TML - CUỐI ĐƯỜNG6.800.0000000Đất ở đô thị
1272Quận 2ĐƯỜNG 57-TMLĐƯỜNG 52-TML - ĐỒNG VĂN CỐNG6.800.0000000Đất ở đô thị
1273Quận 2ĐƯỜNG 58-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1274Quận 2ĐƯỜNG 59-TMLTẠ HIỆN - NGUYỄN AN7.000.0000000Đất ở đô thị
1275Quận 2ĐƯỜNG B2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1276Quận 2ĐƯỜNG B3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1277Quận 2ĐƯỜNG B4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1278Quận 2ĐƯỜNG A9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1279Quận 2ĐƯỜNG C5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1280Quận 2ĐƯỜNG C6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1281Quận 2ĐƯỜNG C7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1282Quận 2ĐƯỜNG C8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1283Quận 2ĐƯỜNG C9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1284Quận 2ĐƯỜNG C10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1285Quận 2ĐƯỜNG 60-TMLNGUYỄN THANH SƠN - ĐẶNG NHƯ MAI7.000.0000000Đất ở đô thị
1286Quận 2ĐƯỜNG 61-TMLĐƯỜNG 62-TML - ĐƯỜNG 60-TML6.800.0000000Đất ở đô thị
1287Quận 2ĐƯỜNG 68-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH - TRƯƠNG VĂN BANG6.800.0000000Đất ở đô thị
1288Quận 2ĐƯỜNG 62-TMLNGUYỄN THANH SƠN - ĐẶNG NHƯ MAI7.000.0000000Đất ở đô thị
1289Quận 2ĐƯỜNG 64-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML7.000.0000000Đất ở đô thị
1290Quận 2ĐƯỜNG 67-TMLĐẶNG NHƯ MAI - PHAN BÁ VÀNH6.600.0000000Đất ở đô thị
1291Quận 2ĐƯỜNG E4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1292Quận 2ĐƯỜNG 69-TMLĐẶNG NHƯ MAI - CUỐI ĐƯỜNG6.800.0000000Đất ở đô thị
1293Quận 2ĐƯỜNG F2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.600.0000000Đất ở đô thị
1294Quận 2ĐƯỜNG F7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1295Quận 2ĐƯỜNG F8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1296Quận 2ĐƯỜNG F9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
1297Quận 2ĐƯỜNG 39-CLĐƯỜNG 66-CL - ĐƯỜNG 63-CL4.500.0000000Đất ở đô thị
1298Quận 2ĐƯỜNG 42-CLĐƯỜNG 64-CL - ĐƯỜNG 60-CL4.500.0000000Đất ở đô thị
1299Quận 2ĐƯỜNG 43-CLĐƯỜNG 71-CL - ĐƯỜNG 69-CL4.500.0000000Đất ở đô thị
1300Quận 2ĐƯỜNG 45-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 60-CL4.500.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status