Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1001Quận 2ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 21 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1002Quận 2ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1003Quận 2ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG10.200.0000000Đất ở đô thị
1004Quận 2ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG BẮC NAM II (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG9.900.0000000Đất ở đô thị
1005Quận 2ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 29 (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG9.900.0000000Đất ở đô thị
1006Quận 2ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 26 (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG9.900.0000000Đất ở đô thị
1007Quận 2ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 27 (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG9.900.0000000Đất ở đô thị
1008Quận 2ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG BẮC NAM II (KHU 87HA) - CUỐI ĐƯỜNG9.900.0000000Đất ở đô thị
1009Quận 2ĐƯỜNG A2.10, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.14 - ĐƯỜNG A2.158.000.0000000Đất ở đô thị
1010Quận 2ĐƯỜNG A2.11, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - ĐƯỜNG A2.158.000.0000000Đất ở đô thị
1011Quận 2ĐƯỜNG A2.12, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.14 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1012Quận 2ĐƯỜNG A2.13, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.14 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1013Quận 2ĐƯỜNG A2.14, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.10 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1014Quận 2ĐƯỜNG A2.15, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.10 - ĐƯỜNG A2.128.000.0000000Đất ở đô thị
1015Quận 2ĐƯỜNG A2.16, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1016Quận 2ĐƯỜNG 1-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A2.1 - SÔNG GIỒNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1017Quận 2THÂN VĂN NHIẾPNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1018Quận 2ĐƯỜNG 2-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1-KSG - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1019Quận 2ĐƯỜNG 3-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1-KSG - ĐƯỜNG 2-KSG8.000.0000000Đất ở đô thị
1020Quận 2ĐƯỜNG 4-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2-KSG - ĐƯỜNG 3-KSG8.000.0000000Đất ở đô thị
1021Quận 2ĐƯỜNG 5-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2-KSG - THÂN VĂN NHIẾP8.000.0000000Đất ở đô thị
1022Quận 2ĐƯỜNG 6-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2-KSG - ĐƯỜNG 3-KSG8.000.0000000Đất ở đô thị
1023Quận 2ĐƯỜNG 7-KSG, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1-KSG - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1024Quận 2ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)XA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG9.600.0000000Đất ở đô thị
1025Quận 2ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)LTL 25B - CUỐI ĐƯỜNG9.600.0000000Đất ở đô thị
1026Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 19.500.0000000Đất ở đô thị
1027Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 19.500.0000000Đất ở đô thị
1028Quận 2ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 19.500.0000000Đất ở đô thị
1029Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 19.500.0000000Đất ở đô thị
1030Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 19.500.0000000Đất ở đô thị
1031Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)ĐƯỜNG GIĂNG VĂN MINH - CUỐI ĐƯỜNG21.000.0000000Đất ở đô thị
1032Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 48.000.0000000Đất ở đô thị
1033Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 88.000.0000000Đất ở đô thị
1034Quận 2ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 9 - ĐƯỜNG SỐ 108.000.0000000Đất ở đô thị
1035Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 12 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1036Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 10 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1037Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
1038Quận 2ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)LƯƠNG ĐỊNH CỦA - ĐƯỜNG SỐ 68.000.0000000Đất ở đô thị
1039Quận 2ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 68.000.0000000Đất ở đô thị
1040Quận 2ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 68.000.0000000Đất ở đô thị
1041Quận 2ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 68.000.0000000Đất ở đô thị
1042Quận 2ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 58.000.0000000Đất ở đô thị
1043Quận 2ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 68.400.0000000Đất ở đô thị
1044Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚĐẶNG TIẾN ĐÔNG - ĐƯỜNG 88.000.0000000Đất ở đô thị
1045Quận 2GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG9.200.0000000Đất ở đô thị
1046Quận 2ĐỒNG VĂN CỐNGNGÃ 3 CÁT LÁI - MAI CHÍ THỌ - CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 6.800.0000000Đất ở đô thị
1047Quận 2ĐỒNG VĂN CỐNGCẦU GIỒNG ÔNG TỐ - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG8.400.0000000Đất ở đô thị
1048Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHNGÃ BA CÁT LÁI - CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 8.000.0000000Đất ở đô thị
1049Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHCẦU GIỒNG ÔNG TỐ - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG9.800.0000000Đất ở đô thị
1050Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG - PHÀ CÁT LÁI7.500.0000000Đất ở đô thị
1051Quận 2ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN NÃO - ĐƯỜNG A115.000.0000000Đất ở đô thị
1052Quận 2NGUYỄN HOÀNGXA LỘ HÀ NỘI - LƯƠNG ĐỊNH CỦA14.000.0000000Đất ở đô thị
1053Quận 2NGUYỄN QUÝ ĐỨCĐƯỜNG SONG HÀNH - CUỐI ĐƯỜNG14.400.0000000Đất ở đô thị
1054Quận 2VŨ TÔNG PHANNGUYỄN HOÀNG - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1055Quận 2TRẦN LỰUVŨ TÔNG PHAN - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1056Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - LƯƠNG ĐỊNH CỦA12.400.0000000Đất ở đô thị
1057Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - CUỐI ĐƯỜNG12.200.0000000Đất ở đô thị
1058Quận 2ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG TRẦN NÃO - ĐƯỜNG SỐ 812.400.0000000Đất ở đô thị
1059Quận 2THÁI THUẬNNGUYỄN QUÝ CẢNH - CUỐI ĐƯỜNG12.600.0000000Đất ở đô thị
1060Quận 2ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 - THÁI THUẬN13.500.0000000Đất ở đô thị
1061Quận 2ĐƯỜNG 7A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 713.500.0000000Đất ở đô thị
1062Quận 2ĐƯỜNG 7B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 7C1 - ĐƯỜNG SỐ 713.500.0000000Đất ở đô thị
1063Quận 2ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 713.500.0000000Đất ở đô thị
1064Quận 2ĐƯỜNG 7C1 , PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7A - ĐƯỜNG SỐ 7C13.500.0000000Đất ở đô thị
1065Quận 2NGUYỄN QUÝ CẢNHĐƯỜNG SONG HÀNH - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1066Quận 2ĐƯỜNG 8A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7C - ĐƯỜNG SỐ 913.500.0000000Đất ở đô thị
1067Quận 2ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 612.600.0000000Đất ở đô thị
1068Quận 2ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY12.600.0000000Đất ở đô thị
1069Quận 2ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 10 - LƯƠNG ĐỊNH CỦA12.600.0000000Đất ở đô thị
1070Quận 2ĐƯỜNG 11A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 11 - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY10.700.0000000Đất ở đô thị
1071Quận 2ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 3712.000.0000000Đất ở đô thị
1072Quận 2ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SONG HÀNH - VŨ TÔNG PHAN13.500.0000000Đất ở đô thị
1073Quận 2ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A1 - ĐƯỜNG SỐ 2312.200.0000000Đất ở đô thị
1074Quận 2DƯƠNG VĂN ANNGUYỄN HOÀNG - ĐƯỜNG SỐ 1713.500.0000000Đất ở đô thị
1075Quận 2ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 1413.500.0000000Đất ở đô thị
1076Quận 2ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 17 - ĐƯỜNG SỐ 2013.500.0000000Đất ở đô thị
1077Quận 2ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 6 - ĐƯỜNG SỐ 1813.500.0000000Đất ở đô thị
1078Quận 2ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 2213.500.0000000Đất ở đô thị
1079Quận 2ĐƯỜNG 19A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 19 - ĐƯỜNG SỐ 2313.500.0000000Đất ở đô thị
1080Quận 2ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 17 - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1081Quận 2ĐƯỜNG SỐ 21 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 14 - ĐƯỜNG SỐ 2212.400.0000000Đất ở đô thị
1082Quận 2ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHAN - ĐƯỜNG SỐ 1613.500.0000000Đất ở đô thị
1083Quận 2ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 1912.200.0000000Đất ở đô thị
1084Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 3112.400.0000000Đất ở đô thị
1085Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 24 - ĐƯỜNG SỐ 2512.400.0000000Đất ở đô thị
1086Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 24 - ĐƯỜNG SỐ 2511.600.0000000Đất ở đô thị
1087Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 3112.400.0000000Đất ở đô thị
1088Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 30 - ĐƯỜNG SỐ 3112.400.0000000Đất ở đô thị
1089Quận 2ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 31 - ĐƯỜNG SỐ 31C12.400.0000000Đất ở đô thị
1090Quận 2ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 31 - ĐƯỜNG SỐ 3112.400.0000000Đất ở đô thị
1091Quận 2CAO ĐỨC LÂNLƯƠNG ĐỊNH CỦA - VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1092Quận 2ĐỖ PHÁP THUẬNCAO ĐỨC LÂN - ĐƯỜNG SỐ 3213.500.0000000Đất ở đô thị
1093Quận 2BÙI TÁ HÁNCAO ĐỨC LÂN - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1094Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG11.900.0000000Đất ở đô thị
1095Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1096Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1097Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG13.500.0000000Đất ở đô thị
1098Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐỖ PHÁP THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 2813.500.0000000Đất ở đô thị
1099Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐỖ PHÁP THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 2813.500.0000000Đất ở đô thị
1100Quận 2ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA),PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 3012.000.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status