Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 442178 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1001Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ cầu Dương Quang - hết đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh1.500.0000000Đất ở đô thị
1002Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ giáp đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh - hết địa phận phường Sông Cầu 1.000.0000000Đất ở đô thị
1003Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ ngã tư đường Cứu Quốc - đầu cầu Dương Quang (Đường Bàn Văn Hoan)5.000.0000000Đất ở đô thị
1004Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Tuyến đường nội bộ trong khu dân cư Quang Sơn - 3.000.0000000Đất ở đô thị
1005Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội Kỳ cũĐoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn - cầu Đội Kỳ4.000.0000000Đất ở đô thị
1006Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội Kỳ cũTừ cầu Đội Kỳ - gặp đường Đội Kỳ3.000.0000000Đất ở đô thị
1007Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường từ ngã ba giao đường Hùng Vương với đường Đội Kỳ ra đường Thanh Niên - 13.000.0000000Đất ở đô thị
1008Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ giáp đất tỉnh Đoàn - đất nhà bà Trần Thị Duyên giáp đất lô 1 đường Đội Kỳ3.000.0000000Đất ở đô thị
1009Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường vào nhà ông Phùng Thế Cập (Đoạn cách lộ giới đường Cứu Quốc là 20m - ao trường Nội trú)800.0000000Đất ở đô thị
1010Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường vào trường Nội trú: Tính từ giáp đất nhà ông Hoàng Văn Trung - hết đất nhà bà Hà Thị Nha2.000.0000000Đất ở đô thị
1011Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường đi Nông Thượng cũ: Từ suối Nông Thượng (khu trại giam cũ - điểm gặp đường Nguyễn Văn Tố)1.500.0000000Đất ở đô thị
1012Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn, từ nhà ông Vũ Đình Viên - giáp đất nhà ông Tống Văn Tính3.000.0000000Đất ở đô thị
1013Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Tống Thị Yến - nhà ông Mùng Ngọc Tài2.000.0000000Đất ở đô thị
1014Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Sầm Thị Hương - nhà bà Vũ Thị Mận2.000.0000000Đất ở đô thị
1015Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Tráng Thị Sỏi - hết nhà văn hóa tổ 22.500.0000000Đất ở đô thị
1016Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà ông Tống Anh Sơn - suối Nông Thượng3.500.0000000Đất ở đô thị
1017Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ hết đất nhà ông Đào Xuân Lệ - đất nhà bà Nguyễn Thị Đào1.500.0000000Đất ở đô thị
1018Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8, Tổ 9 - 1.500.0000000Đất ở đô thị
1019Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 12 - 1.000.0000000Đất ở đô thị
1020Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 11A, 11B, 11C, Tổ 13, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 16, Tổ 17 - 700.0000000Đất ở đô thị
1021Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Các khu vực còn lại chưa nêu ở trên (Tổ 10, 18, 19) - 500.0000000Đất ở đô thị
1022Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố 20m - cầu Nà Diểu 2.000.0000000Đất ở đô thị
1023Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ hết cầu Nà Diểu - cầu Cốc Muổng1.000.0000000Đất ở đô thị
1024Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ hết cầu Cốc Muổng - cầu Nà Vịt800.0000000Đất ở đô thị
1025Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ cầu Nà Vịt - hết đất nhà ông Hoàng Văn Rận600.0000000Đất ở đô thị
1026Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ giáp đất nhà ông Rận - giáp đất Thanh Vận 500.0000000Đất ở đô thị
1027Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ giáp đất nhà ông Lộc Văn Lực - hết đất nhà ông Nông Văn Lựu800.0000000Đất ở đô thị
1028Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ giáp đất nhà ông Nông Văn Lựu - cầu Pác Cốp (Thôn Khuổi Cuồng)500.0000000Đất ở đô thị
1029Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ cầu Pác Cốp - cách lộ giới đường Thái Nguyên là 100m600.0000000Đất ở đô thị
1030Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ cách lộ giới đường Thái Nguyên (QL3) là 100m - cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m1.000.0000000Đất ở đô thị
1031Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường Thái Nguyên (QL3)Đường Thái Nguyên (QL3) Đoạn từ giáp đất phường Phùng Chí Kiên - giáp đất Xuất Hoá4.000.0000000Đất ở đô thị
1032Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường Nguyễn Văn Tố từ giáp đất phường Sông Cầu - giáp đất phường Phùng Chí Kiên4.000.0000000Đất ở đô thị
1033Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ nhà ông La Hữu Huân - hết đất nhà ông Đỗ Văn Song550.0000000Đất ở đô thị
1034Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường vào kho K97Từ sau 20m đường Thái Nguyên (QL3) vào 100m kho K97 - 1.500.0000000Đất ở đô thị
1035Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường vào kho K97Từ sau 100m đường vào kho K97 - 800.0000000Đất ở đô thị
1036Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường vào thôn Thôm Luông - 600.0000000Đất ở đô thị
1037Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ hết đất nhà ông Mai Văn Yên vào thôn Nà Chuông - 400.0000000Đất ở đô thị
1038Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ giáp đất nhà ông Phượng Tài Long - giáp đất thôn Khuổi Chang400.0000000Đất ở đô thị
1039Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ giáp Trường trung cấp nghề - hết đất nhà ông Hà Đức Sơn thôn Nà Bản500.0000000Đất ở đô thị
1040Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ hết nhà ông Hà Đức Sơn - thôn Nà Bản400.0000000Đất ở đô thị
1041Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường vào khu Khuổi Mài - nhà ông Nông Văn Lực400.0000000Đất ở đô thị
1042Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường từ thôn Thôm Luông (nhà ông Thái) - đường Tân Thành (khu vực Nà Bon)400.0000000Đất ở đô thị
1043Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường từ thôn Thôm Luông (nhà ông Bình) - thôn Cốc Muổng400.0000000Đất ở đô thị
1044Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhCác khu vực còn lại - 300.0000000Đất ở đô thị
1045Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp đất Nông Thượng - hết đất nhà bà Đặng Thị Tiền3.000.0000000Đất ở đô thị
1046Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp đất nhà bà Đặng Thị Tiền - cầu Nà Kiệng 1.700.0000000Đất ở đô thị
1047Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Nà Kiệng - cầu Xuất Hóa3.000.0000000Đất ở đô thị
1048Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Xuất Hoá - cầu Suối Viền2.500.0000000Đất ở đô thị
1049Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Suối Viền - hết đất Xuất Hóa1.000.0000000Đất ở đô thị
1050Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp cầu Xuất Hoá - hết đất Xuất Hoá (Đường đi Na Rì - QL3B)500.0000000Đất ở đô thị
1051Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào Trường tiểu học - đầu đập tràn1.000.0000000Đất ở đô thị
1052Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường đi Tân CưCách lộ giới (QL3) 20m đi vào đường Tân Cư - hết đất nhà bà Hoàng Thị Du400.0000000Đất ở đô thị
1053Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường đi Tân CưTừ giáp đất nhà bà Hoàng Thị Du - ngã ba trường học cũ300.0000000Đất ở đô thị
1054Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường Tân Cư đi Khuổi PáiTừ ngã ba trường học cũ đi Khuổi Pái - xã Huyền Tụng - 200.0000000Đất ở đô thị
1055Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường Tân Cư đi Khuổi PáiTừ ngã ba trường hoc cũ - nhà bà Nguyễn Thị Dịu250.0000000Đất ở đô thị
1056Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực bên kia suối của 2 thôn: Lủng Hoàn và Đoàn Kết - 250.0000000Đất ở đô thị
1057Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực bên kia suối từ nhà ông Nguyễn Trọng Cánh - hết đất nhà ông Hoàng Văn Đường250.0000000Đất ở đô thị
1058Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào kho K15 dọc hai bên đường - cầu nhà ông Hà Quang Khải500.0000000Đất ở đô thị
1059Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cầu nhà ông Hà Quang Khải - nhà bà Nguyễn Thị Dịu400.0000000Đất ở đô thị
1060Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTuyến đường từ cổng làng Thanh Niên văn hoá (thôn Mai Hiên) - hết đất khu Đon Hin400.0000000Đất ở đô thị
1061Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTuyến đường từ cổng làng Thanh Niên văn hoá (thôn Mai Hiên) - hết đất ông Lường Văn Cập300.0000000Đất ở đô thị
1062Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực còn lại của thôn Mai Hiên - 200.0000000Đất ở đô thị
1063Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực từ nhà ông Hà Hữu Tung thôn Bản Đồn 1 - cầu nhà ông Đinh Văn Mạn, Bản Đồn 1 và khu nhà bà Triệu Thị Quyến 300.0000000Đất ở đô thị
1064Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cầu nhà ông Đinh Văn Mạn, Bản Đồn 1 - cổng Trường THCS Xuất Hóa400.0000000Đất ở đô thị
1065Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cổng Trường THCS Xuất Hóa - cầu ngầm Bản Pjạt300.0000000Đất ở đô thị
1066Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực từ nhà ông Hà Đức Học sau Trường THCS Xuất Hóa - nhà ông Triệu Văn Quyên300.0000000Đất ở đô thị
1067Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cách lộ giới QL3 là 20m - cầu Nà Bản1.000.0000000Đất ở đô thị
1068Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cầu Nà Bản - hết đất nhà ông Hứa Văn Hội500.0000000Đất ở đô thị
1069Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ hết đất nhà ông Hứa Văn Hội - hết thôn Bản Rạo400.0000000Đất ở đô thị
1070Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ hết đất nhà ông Nông Văn Quý đi - thôn Khuổi Trang (Nông Thượng) 250.0000000Đất ở đô thị
1071Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cầu Nà Bản - hết đất nhà bà Lê Thị Thiền (Bản Đồn 2)400.0000000Đất ở đô thị
1072Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực Nà Pẻn sau lô 1 (Bản Pjạt ) - 400.0000000Đất ở đô thị
1073Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào - nhà ông Hoàng Văn Sơn (Bản Pjạt)450.0000000Đất ở đô thị
1074Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường đi Tân Sơntừ cách lộ giới (QL3B) 20m - hết đất Xuất Hoá400.0000000Đất ở đô thị
1075Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Khau GiaTừ cách lộ giới (QL3) 20m - cầu Lủng Hoàn1.000.0000000Đất ở đô thị
1076Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Khau GiaTừ cầu Lủng Hoàn - đất nhà ông Nông Văn Lô (Bản Rạo)250.0000000Đất ở đô thị
1077Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhCác khu vực còn lại - 200.0000000Đất ở đô thị
1078Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Đường Bàn Văn Hoan Từ cầu Dương Quang - hết đất nhà ông Hoàng Văn Chính3.000.0000000Đất ở đô thị
1079Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Từ nhà ông Hoàng Văn Chính đến đầu cánh đồng Nà Pài - 1.500.0000000Đất ở đô thị
1080Thị xã Bắc KạnTXÃ DƯƠNG QUANG-rục đường Nà Pài - Bản Pẻn - 300.0000000Đất ở đô thị
1081Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các khu vực còn lại thôn Nà Ỏi - 1.000.0000000Đất ở đô thị
1082Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu vực thôn Phặc TràngĐường Phặc Tràng - 2.500.0000000Đất ở đô thị
1083Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu vực thôn Phặc TràngCác khu vực còn lại của thôn Phặc Tràng - 1.000.0000000Đất ở đô thị
1084Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường Đôn Phong - Bản Chiêng - 400.0000000Đất ở đô thị
1085Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường liên thôn Nà Ỏi - Quan Nưa - 500.0000000Đất ở đô thị
1086Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường liên thôn Nà Pài - 300.0000000Đất ở đô thị
1087Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu đường Nà CưởmTừ hết địa phận phường Sông Cầu - hết trường Quân sự tỉnh500.0000000Đất ở đô thị
1088Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu đường Nà CưởmTừ giáp trường Quân sự tỉnh - hết khu Nà Cưởm300.0000000Đất ở đô thị
1089Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Từ ngã ba cầu Quan Nưa đến hết đất nhà ông Đặng Phúc Tài - 250.0000000Đất ở đô thị
1090Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Trục đường Bản Cáu - Bản Trang - 300.0000000Đất ở đô thị
1091Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Trục đường Quan Nưa - Bản Giềng - 300.0000000Đất ở đô thị
1092Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các vị trí còn lại của thôn Quan Nưa, Nà Rì - 250.0000000Đất ở đô thị
1093Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các khu vực còn lại - 200.0000000Đất ở đô thị
1094Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Đường Chiến Thắng Phủ ThôngĐoạn giáp ranh với phường Nguyễn Thị Minh Khai - Km160 4.000.0000000Đất ở đô thị
1095Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Đường Chiến Thắng Phủ ThôngĐoạn từ Km160 lên - ngã ba thôn Khuổi Lặng2.500.0000000Đất ở đô thị
1096Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Đường Chiến Thắng Phủ ThôngTừ ngã ba thôn Khuổi Lặng - hết đất Thị xã1.200.0000000Đất ở đô thị
1097Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Đường Hoàng Văn Thụ (địa phận xã Huyền Tụng) - 3.000.0000000Đất ở đô thị
1098Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Tuyến đường đi Phiêng MyTuyến đường đi Chí Lèn (Từ trụ sở UBND xã Huyền Tụng cũ - hết đất ông Hà Chí Hoàng)1.000.0000000Đất ở đô thị
1099Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Tuyến đường đi Phiêng MyTừ hết đất nhà ông Hà Chí Hoàng - hết đất thôn Bản Cạu700.0000000Đất ở đô thị
1100Thị xã Bắc KạnXÃ HUYỀN TỤNG-Tuyến đường đi Phiêng MyTừ hết đất thôn Bản Cạu - hết đất thôn Chí Lèn500.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180