Loading...

Tra cứu hỏi đáp Kiểm soát ô nhiễm

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14:27 | 10/02/2018

Trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Anh, tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 14:26 | 10/02/2018

Trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Lam Anh, tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 14:03 | 10/02/2018

Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Anh, tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất đối với khu vực bị ô nhiễm môi trường đất được quy định như thế nào? 14:01 | 10/02/2018

Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất đối với khu vực bị ô nhiễm môi trường đất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Văn Anh, tôi đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc kiểm soát ô nhiễm môi trường đất đối với khu vực bị ô nhiễm môi trường đất được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Xếp loại kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 08:22 | 13/02/2017

Xếp loại kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi tên là Nguyễn Quang Sáng, SĐT: 0911***. Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Xếp loại kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 08:22 | 13/02/2017

Hồ sơ đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Hồ sơ đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Trần Thị Hải Yến, SĐT: 0911***.

Hỏi đáp pháp luật Phê duyệt, công bố kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 08:22 | 13/02/2017

Phê duyệt, công bố kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Bạn đọc Diễn Chi, địa chỉ mail diemchi098****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Phê duyệt, công bố kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thiết bị kiểm soát ô nhiễm trong ô tô là gì? 15:56 | 12/01/2017

Thiết bị kiểm soát ô nhiễm trong ô tô là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Trạng, đang sinh sống tại Hải Phòng. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi thiết bị kiểm soát ô nhiễm trong ô tô là gì? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Quốc Trạng_093***)

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chí thành phần Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 09:50 | 05/12/2016

Tiêu chí thành phần Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi tên là Nguyễn Như Ngọc, SĐT: 098***. Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Tiêu chí thành phần Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thang điểm, điểm đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 09:50 | 05/12/2016

Thang điểm, điểm đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Bạn đọc Thu Cúc, địa chỉ mail nguyenthu****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Thang điểm, điểm đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu đối với việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 09:50 | 05/12/2016

Yêu cầu đối với việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Yêu cầu đối với việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Uyển Thư, SĐT: 016***.

Hỏi đáp pháp luật Quy trình đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 09:50 | 05/12/2016

Quy trình đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Bạn đọc Công Vinh, địa chỉ mail nguyenvinh****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Quy trình đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Xác định chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 09:50 | 05/12/2016

Xác định chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi tên là Nguyễn Quang Sáng, SĐT: 0911***. Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Xác định chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? 15:37 | 02/12/2016

Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi đang công tác tại UBND một tỉnh thuộc khu vực duyên hải. Sau những sự cố về môi trường biển, tôi rất quan tâm và cũng thường xuyên tìm hiểu các quy định về môi trường biển đảo, đặc biệt là hoạt động đánh giá kết quả việc kiểm soát ô nhiễm. Tôi muốn hỏi: Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Tuấn Anh, SĐT: 0163***.

Hỏi đáp pháp luật Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí được quy định như thế nào? 14:09 | 14/10/2016

Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay ra đường đâu đâu cũng thấy khói xe, khí thải từ các nhà máy,... Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập! Hoài Lam _ 093454***

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào