Loading...

Tra cứu hỏi đáp Giấy phép quy hoạch

Hỏi đáp pháp luật Giấy phép quy hoạch xây dựng là gì? 14:26 | 29/03/2018

Giấy phép quy hoạch xây dựng là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Minh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, đang tìm hiểu quy định về quy hoạch xây dựng, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là giấy phép quy hoạch xây dựng là gì? Tôi có thê tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Những trường hợp nào được cấp giấy phép quy hoạch đô thị? 16:39 | 24/01/2018

Những trường hợp nào được cấp giấy phép quy hoạch đô thị? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Hằng, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Vinh, Nghệ An, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là những trường hợp nào được cấp giấy phép quy hoạch đô thị? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!  

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đô thị bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? 16:35 | 24/01/2018

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đô thị bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Anh, hiện tôi đang tìm hiểu quy định về việc lập thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đô thị bao gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!  

Hỏi đáp pháp luật Quy định chung về giấy phép quy hoạch được quy định như thế nào? 07:58 | 22/01/2018

Quy định chung về giấy phép quy hoạch được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Trưởng, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp tôi, cụ thể là quy định chung về giấy phép quy hoạch được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự cấp giấy phép quy hoạch đô thị 10:57 | 20/01/2018

Trình tự cấp giấy phép quy hoạch đô thị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Ngọc, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp tôi, cụ thể là trình tự cấp giấy phép quy hoạch đô thị được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đô thị 10:57 | 20/01/2018

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đô thị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Lê Hữu, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp tôi, cụ thể là hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đô thị được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nội dung giấy phép quy hoạch đô thị bao gồm những nội dung gì? 10:57 | 20/01/2018

Nội dung giấy phép quy hoạch đô thị bao gồm những nội dung gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tấn Minh, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp tôi, cụ thể là nội dung giấy phép quy hoạch đô thị bao gồm những nội dung gì? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch đô thị được quy định như thế nào? 10:57 | 20/01/2018

Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch đô thị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Anh, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp tôi, cụ thể là thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch đô thị được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng được cấp giấy phép quy hoạch xây dựng 09:15 | 25/05/2017

Đối tượng nào được cấp giấy phép quy hoạch xây dựng? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyên hiện đang sống và làm việc tại Phan Thiết. Tôi muốn tìm hiểu đối tượng nào được cấp giấy phép quy hoạch xây dựng? Vấn đề này được quy định tại đâu? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn. 

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung 09:12 | 25/05/2017

Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung là bao lâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoàng Phúc, hiện đang làm việc tại một công ty xây dựng. Tôi muốn tìm hiểu thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung là bao lâu? Vấn đề này được quy định tại đâu? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ 09:08 | 25/05/2017

Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ là bao lâu? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiên An, hiện đang công tác tại Biên Hòa. Tôi muốn biết thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ là bao lâu? Vấn đề này được quy định tại đâu? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn. 

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp được cấp giấy phép quy hoạch trong khu chức năng đặc thù 08:44 | 25/05/2017

Các trường hợp nào được cấp giấy phép quy hoạch trong khu chức năng đặc thù? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Quốc Thịnh hiện đang làm việc tại công ty xây dựng. Tôi muốn tìm hiểu các trường hợp nào được cấp giấy phép quy hoạch trong khu chức năng đặc thù? Vấn đề này được quy định tại đâu? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là bao nhiêu? 16:17 | 21/11/2016

Mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu xin cấp giấy phép quy hoạch. Ban biên tập tư vấn giúp tôi mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch là bao nhiêu? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thùy Trang (trang****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Giấy phép quy hoạch trong đầu tư xây dựng đô thị được quy định như thế nào? 09:47 | 19/11/2016

Giấy phép quy hoạch trong đầu tư xây dựng đô thị được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Anh Tuấn (email: tuan***@gmail.com, 32 tuổi). Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X với chức vụ là cán bộ địa chính. Tôi có một thắc mắc về lĩnh vực quy hoạch đô thị muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Giấy phép quy hoạch được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Dân xây nhà có cần giấy phép quy hoạch? 18:03 | 30/08/2016
Quyết định số 48 của UBND TP.HCM về cấp giấy phép quy hoạch (GPQH) có hiệu lực vào cuối tháng 7-2011 nhưng nhiều người vẫn chưa rõ trường hợp nào cần phải có giấy này. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, cho biết: Theo Luật Quy hoạch đô thị (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010) thì GPQH là một điều kiện cần để chủ đầu tư triển khai xây dựng công trình. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết (QHCT) hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Vậy người dân xây nhà ở riêng lẻ có phải xin GPQH hay không, thưa ông?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào