Loading...

Tra cứu hỏi đáp Cơ quan chuyên môn về xây dựng

Hỏi đáp pháp luật Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn trong quy hoạch xây dựng là gì? 09:49 | 25/10/2022
Nhiệm vụ, quyền hạn trong quy hoạch xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn liên quan kiến trúc của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn liên quan về hoạt động đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ!
Hỏi đáp pháp luật Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có vị trí chức năng như thế nào? 09:38 | 25/10/2022
Vị trí chức năng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định mới nhất!
Hỏi đáp pháp luật Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn trong thị trường bất động sản là gì? 09:37 | 25/10/2022
Nhiệm vụ, quyền hạn trong thị trường bất động sản của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn về công sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về vật liệu xây dựng là gì? Mong nhận được hỗ trợ theo quy định mới nhất.
Hỏi đáp pháp luật Trong phát triển đô thị, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn gì? 09:36 | 25/10/2022
Nhiệm vụ, quyền hạn trong phát triển đô thị của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn về hạ tầng kỹ thuật của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nhà ở là gì? Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định mới nhất!
Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án đầu tư công trình y tế của cơ quan chuyên môn về xây dựng 16:13 | 27/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức An, tôi được biết hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trình y tế do cơ quan xây dựng thẩm định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án đầu tư công trình y tế của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc cơ quan Xây dựng chủ trì thẩm định được quy định như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc BXD, SXD thành lập 16:38 | 02/08/2018

Cho em hỏi theo quy định mới nhất thì hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc BXD, SXD thành lập gồm những thành phần nào? Nhờ các luật sư hỗ trợ thông tin giúp em. Xin chân thành cảm ơn.

Vũ Văn Nêu (0907****)

Hỏi đáp pháp luật Mức tiền phạt đối với hành vi không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định từ 15/01/2018 14:03 | 04/01/2018

Mức tiền phạt đối với hành vi không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Văn Thái, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, nếu không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Văn Thái (nguyenthai*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Mức tiền phạt đối với hành vi không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định từ 15/01/2018 16:13 | 27/12/2017

Mức tiền phạt đối với hành vi không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định là bao nhiêu? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đặng Hoàng Sơn, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, nếu không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đặng Hoàng Sơn (hoangson*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng trong hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 14:45 | 09/10/2017

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng trong hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Xuân Thạch đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng trong hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn. Chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng 15:54 | 30/08/2017

Hoạt động kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Trọng Duy, hiện tại đang làm việc cho một nhà thầu xây dựng. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động quản lý an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng để phục vụ yêu cầu công việc. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, hoạt động kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Trọng Duy (trongduy*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi phát hiện vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng 09:12 | 01/08/2017

Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi phát hiện vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một giáo viên đã về hưu, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi phát hiện vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Ming sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thanh Tâm (thanhtam***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trình tự thực hiện kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 15:44 | 28/07/2017

Trình tự thực hiện kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là chủ quản lý một công ty xây dựng tại Tiền Giang, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Trình tự thực hiện kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Khoan (minhkhoa***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư với cơ quan chuyên môn về xây dựng khác nhau ở điểm nào? 15:08 | 13/02/2017
Như SXD đã trả lời em ở câu hỏi trước về khoản 14, điều 3 luật xây dựng số 50/2014/QH13 thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là các cơ quan, tổ chức như: bộ, cục, sở, phòng, ban..Như vậy định nghĩa về cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư như thế nó có chồng chéo với định nghĩ cơ quan chuyên môn về xây dựng không. Em muốn hỏi sự giống nhau và khác nhau về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa hai cơ quan này. Nếu 2 cơ quan này là 1 thì tại sao phải đưa ra 2 định nghĩa như vậy.xin chân thành cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định như thế nào? 11:53 | 08/12/2016

Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Em đang nghiên cứu những quy định về quyết toán dự án thuộc vốn quản lý của Bộ NN & PTNT. Có một thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp: Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án do Bộ NN & PTNT quản lý được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý anh chị! Em xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế công trình chuyên ngành 16:59 | 06/09/2016

Theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế công trình chuyên ngành. - Vậy có phải thẩm tra dự toán công trình không? Định mức thu phí thẩm tra thiết kế và dự toán như thế nào vì hiện nay Bộ Tài chính chưa hướng dẫn cụ thể. - Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng có đủ điều kiện năng lực thẩm tra thì phí thẩm tra có được thu theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng không? - Trường hợp Chủ đầu tư không thuê tư vấn thẩm tra (cơ quan chuyên môn về xây dựng có đủ điều kiện năng lực thẩm tra) thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có phải đóng dấu thẩm tra không, mẫu dấu thế nào?

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Dự án đầu tư Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Dự án đầu tư
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Bộ Xây dựng
Hỏi đáp xem nhiều nhất
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước để lập quy hoạch?
Hỏi đáp Pháp luật
Quán karaoke, bar có được sử dụng người lao động dưới 18 tuổi không?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyền lợi của doanh nghiệp khi đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử online nhanh nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Cần bao nhiêu cán bộ kỹ thuật hình sự khi khám nghiệm tử thi?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ phải có thời gian làm lưu trữ bao nhiêu năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào được cấp bằng thạc sĩ kể từ khi bảo vệ thành công luận văn?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải làm lại căn cước công dân sau phẫu thuật thẩm mỹ? Thủ tục đổi căn cước công dân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng là gì? Vi phạm nguyên tắc chế độ hôn nhân một vợ một chồng có bị xử lý hình sự không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động được làm thêm tối đa bao nhiêu giờ? Sử dụng người lao động quá thời gian làm thêm bị phạt như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào