Loading...

Tra cứu hỏi đáp Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hỏi đáp pháp luật Có phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng không khi xây dựng công trình Trung tâm hội nghị cấp III? 11:53 | 10/09/2022
Chào anh chị Luật sư. Tại gần nơi tôi sống thì tôi thấy có rất nhiều công trình xây dựng và trong đó có một Trung tâm hội nghị cấp III đang xây dựng thì tôi có thắc mắc là công trình này có cần phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng không? Mong ban biên tập tư vấn. Em cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Phạm vi bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? 15:24 | 13/12/2018

Tôi đang thực hiện một số hoạt động liên quan đến xây dựng và có đôi chút vướng mắc nên muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Phạm vi bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 16:21 | 30/10/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Các bạn có thể cho tôi biết theo quy định pháp luật hiện hành thì trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công công trình được phân định như thế nào không?

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 15:49 | 15/09/2017

Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Viết Tuấn (viettuan***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Xây dựng về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 15:47 | 15/09/2017

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Khang hiện đang là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký luật giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (minhkhang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nội dung cụ thể của các quy định đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 08:57 | 15/09/2017

Nội dung cụ thể của các quy định đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Cảnh Tiến hiện đang sinh sống và làm việc tại một công ty xây dựng tại Bình Phước, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Nội dung cụ thể của các quy định đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (canhtien***@gmail.com)

 

Hỏi đáp pháp luật Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? 08:55 | 15/09/2017

Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kế Toán trong một công ty xây dựng, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (ngocanh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 16:01 | 14/09/2017

Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Huyền Phương hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (huyenphuong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 15:56 | 14/09/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Hương hiện đang làm việc trong một cơ quan hành chính nhà nước, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (minhhuong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 15:51 | 14/09/2017

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Long hiện đang là quản lý một công ty xây dựng tại Tiền Giang, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (minhlong***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 09:23 | 14/09/2017

Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoàng Quân hiện đang làm việc tại một công ty xây dựng tại Tiền Giang, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện như thế nào? 09:22 | 14/09/2017

Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Hoàng Duy hiện đang làm việc tại một công ty xây dựng tại Tiền Giang, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (hoangduynguyen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Đối tượng nào phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng? 09:22 | 14/09/2017

Đối tượng nào phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Hoàng Đức hiện đang làm việc tại một công ty xây dựng tại Vĩnh Long, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Đối tượng nào phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (hoangducnguyen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là bao lâu? 09:59 | 30/05/2017

Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là bao lâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bảo Ngọc hiện đang sống và làm việc tại Bình Định. Tôi đang tìm hiểu hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tôi muốn biết thời hiệu khởi kiện các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là bao lâu? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào