Loading...

Suy thoái môi trường là gì?

Suy thoái môi trường là gì?

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014

Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Suy thoái môi trường

Thư Viện Pháp Luật

Thông báo
Bạn không có thông báo nào