Loading...

Xử lý vi phạm hàng hải

Hỏi đáp pháp luật Vi phạm quy định về báo hiệu giới hạn cầu cảng cho tàu cập cầu an toàn bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về báo hiệu giới hạn cầu cảng cho tàu cập cầu an toàn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Hải Thụy. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về báo hiệu giới hạn cầu cảng cho tàu cập cầu an toàn là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn hải Thụy (haithuy*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân không cung cấp cho Cảng vụ hàng hải khu vực số liệu độ sâu vùng nước trước cầu cảng bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức phạt tiền đối với cá nhân không cung cấp cho Cảng vụ hàng hải khu vực số liệu độ sâu vùng nước trước cầu cảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Minh long. Vừa qua, bạn của tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm không cung cấp cho Cảng vụ hàng hải khu vực số liệu độ sâu vùng nước trước cầu cảng theo quy định. Cho tôi hỏi, trường hợp này bạn của tôi sẽ bị phạt nhiêu tiền? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Minh Long (long*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân không thực hiện khảo sát định kỳ về độ sâu vùng nước trước cầu cảng bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức phạt tiền đối với cá nhân không thực hiện khảo sát định kỳ để công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Bích Ngọc. Vừa qua, bạn của tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm không thực hiện khảo sát định kỳ để công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng theo quy định. Cho tôi hỏi, trường hợp này bạn của tôi sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Bích Ngọc (bichngoc*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Mức phạt tiền hành vi không thực hiện khảo sát định kỳ để công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng

Mức phạt tiền hành vi không thực hiện khảo sát định kỳ để công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Thị Minh Nguyệt. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi mức phạt tiền hành vi không thực hiện khảo sát định kỳ để công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Thị Minh Nguyệt (minhnguyet*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Mức phạt tiền hành vi cung cấp cho Cảng vụ hàng hải khu vực số liệu độ sâu vùng nước trước cầu cảng

Mức phạt tiền hành vi cung cấp cho Cảng vụ hàng hải khu vực số liệu độ sâu vùng nước trước cầu cảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thị Hằng. Tôi có một thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi mức phạt tiền hành vi không cung cấp cho Cảng vụ hàng hải khu vực số liệu độ sâu vùng nước trước cầu cảng là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Hằng (nguyenhang*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân để vật trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức phạt tiền đối với cá nhân để vật trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Thị Ngọc Hân. Vừa qua, chồng của tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm để vật trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển. Cho tôi hỏi, trường hợp này thì chồng của tôi sẽ bị phạt nhiêu tiền? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Lê Thị Ngọc Hân (ngochan*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Mức phạt tiền đối với hành vi chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển là bao nhiêu?

Mức phạt tiền đối với hành vi chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đức Hoàng. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, mức phạt tiền đối với hành vi chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Đức Hoàng (hoang*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức phạt tiền đối với cá nhân chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hữu Thắng. Vừa qua, em trai của tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm chiếm dụng không gian phía trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển. Cho tôi hỏi, trường hợp này em trai của tôi sẽ bị phạt nhiêu tiền? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Hữu Thắng (thang*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Mức phạt tiền đối với hành vi để vật trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển là bao nhiêu?

Mức phạt tiền đối với hành vi để vật trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Thành Trung. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, mức phạt tiền đối với hành vi để vật trên cầu cảng gây trở ngại cho các hoạt động tại cảng biển là bao nhiêu? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phạm Thành Trung (thanhtrung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức giao dịch bằng tên vùng nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng tên vùng nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thanh Hùng. Vừa qua, công ty tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm thực hiện các giao dịch bằng tên vùng nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì công ty tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 80.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của công ty tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Thanh Hùng (thanhhung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức giao dịch bằng tên khu nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng tên khu nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Kiên Cường. Vừa qua, công ty tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm thực hiện các giao dịch bằng tên khu nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì công ty tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 80.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của công ty tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Kiên Cường (kiencuong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức giao dịch bằng tên bến phao hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng tên bến phao hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Quốc Công. Vừa qua, công ty tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm thực hiện các giao dịch bằng tên bến phao hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì công ty tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 80.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của công ty tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Quốc Công (quocong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng khi chưa có văn bản chấp thuận của bên cho thuê bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với hành vi cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng khi chưa có văn bản chấp thuận của bên cho thuê được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoàng Tùng, hiện tại đang là sinh viên tại thành phố Vũng Tàu. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động cho thuê lại cầu cảng. Cho tôi hỏi, trường hợp các nhân, tổ chức thực hiện hành vi cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng khi chưa có văn bản chấp thuận của bên cho thuê thì bị phạt bao nhiêu tiền? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Hoàng Tùng (hoangtung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức giao dịch bằng tên cầu cảng hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng tên cầu cảng hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trung Hiếu. Vừa qua, công ty tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm thực hiện các giao dịch bằng tên cầu cảng hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì công ty tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 80.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của công ty tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Trung Hiếu (trunghieu*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tổ chức giao dịch bằng tên cảng biển hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng tên cảng biển hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Anh Dũng. Vừa qua, công ty tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm thực hiện các giao dịch bằng tên cảng biển hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 80.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Anh Dũng (anhdung*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân sử dụng tên vùng nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với cá nhân sử dụng tên vùng nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đông Thiên. Vừa qua tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm sử dụng tên vùng nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 40.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Đông Thiên (dongthien*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân sử dụng tên khu nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với cá nhân sử dụng tên khu nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiên Trường. Vừa qua tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm sử dụng tên khu nước hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 40.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Thiên Trường (thientruong*****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cá nhân sử dụng tên bến phao hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Mức tiền phạt đối với cá nhân sử dụng tên bến phao hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiên Uy. Vừa qua tôi bị cơ quan chức năng lập biên bản hành vi vi phạm sử dụng tên bến phao hàng hải không đúng với tên do cơ quan có thẩm quyền công bố và ra quyết định xử phạt hành chính. Theo quyết định này thì tôi sẽ bị phạt hành chính với số tiền 40.000.000 đồng. Cho tôi hỏi, đối với hành vi vi phạm của tôi thì mức phạt tiền như vậy có đúng hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập thư ký luật. Xin cảm ơn!

Thiên Uy (thienuy*****@gmail.com)

Hỏi đáp xem nhiều nhất
Hỏi đáp pháp luật
Tàu thuyền không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn không để phương tiện khác đi qua xử phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Điều khiển tàu thuyền có sức chở đến 12 người vào bến thủy khi chưa được phép của Cảng vụ Đường thủy nội địa bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Bến tàu nội địa tiếp nhận tàu thuyền có kích thước lớn hơn so với quy định trong giấy phép thì bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tàu thuyền trên sông có tốc độ trên 30 km/h không bố trí đèn tín hiệu bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Tàu thuyền đường thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần trên 50 tấn không bố trí đèn tín hiệu bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tàu thuyền trên sông có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa không bố trí đèn tín hiệu bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Tàu thuyền trên sông có tốc độ trên 30 km/h bố trí không đúng đèn tín hiệu bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Tàu thuyền đường thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 50 tấn bố trí đèn tín hiệu không đúng bị phạt thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tàu thuyền trên sông có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa bố trí không đúng đèn tín hiệu bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Mức xử phạt đối với hành vi điều khiển tàu thuyền chạy với tốc độ lớn gây nguy hiểm cho phương tiện khác
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào