Loading...

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Hỏi đáp pháp luật Giáo viên có bị buộc thôi việc khi đánh học sinh lần đầu không?
Giáo viên đánh học sinh lần đầu có bị buộc thôi việc không? Giáo viên đánh học sinh bị phạt bao nhiêu tiền? Giáo viên đánh học sinh có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Con gái tôi đang là học sinh lớp 4 tại trường Tiểu học V. Ngày 31/10, con gái tôi vì làm bài tập Toán sai quá nhiều nên đã bị cô M dùng thước đánh. Sau khi đi học về thì tôi thấy tay trái con gái tôi bầm tím. Tôi cũng đã làm việc với nhà trường thì nhà trường bảo đây là lần đầu tiên cô M đánh học sinh, cho tôi hỏi trường hợp này cô M có bị buộc thôi việc không? Cô M sẽ bị xử lý như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Giáo viên có được học cùng lúc hai chương trình đào tạo giáo viên khi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo không?
Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là giáo viên trường THPT S, tôi đang học chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp nhưng cũng đang có ý định học thêm chương trình đào tạo chuyên sâu. Có điều là tôi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vào ngày 5/9, tôi không biết là tôi có thể học hai chương trình đào tạo cùng lúc khi tôi bị cảnh cáo không? Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức

Nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoài Thương hiện đang sống và làm việc tại Bến Tre. Tôi hiện đang là giáo viên tại một trường tiểu học. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp nào chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức?

Các trường hợp nào chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Nga hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi các trường hợp nào chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp nào viên chức bị xử lý kỷ luật?

Các trường hợp nào viên chức bị xử lý kỷ luật? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thái Long hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi các trường hợp nào viên chức bị xử lý kỷ luật? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp nào viên chức được miễn xử lý kỷ luật?

Các trường hợp nào viên chức được miễn xử lý kỷ luật? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Thanh hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi các trường hợp nào viên chức được miễn xử lý kỷ luật? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Các hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý

Các hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Như Quỳnh hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp.Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Các hình thức kỷ luật viên chức không giữ chức vụ quản lý bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách với hành vi nào?

Viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách với hành vi nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Vân hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách với hành vi nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Xử lý viên chức có thái độ hách dịch với dân trong quá trình thực hiện công việc

Viên chức có thái độ hách dịch với dân trong quá trình thực hiện công việc bị xử lý như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thiên Trang hiện đang sống và làm việc tại Long An. Tôi hiện đang sống và làm việc tại Lâm Đồng. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi viên chức có thái độ hách dịch với dân trong quá trình thực hiện công việc bị xử lý như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Xử lý viên chức gây mất đoàn kết trong đơn vị

Viên chức gây mất đoàn kết trong đơn vị bị xử lý như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thiện Nhân hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi viên chức gây mất đoàn kết trong đơn vị bị xử lý như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Xử lý viên chức sử dụng tài sản công trái quy định

Viên chức sử dụng tài sản công trái quy định bị xử lý như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Phương hiện đáng sống và làm việc tại Lâm Đồng. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi viên chức sử dụng tài sản công trái quy định bị xử lý như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Các trường hợp nào viên chức bị xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả?

Các trường hợp nào viên chức bị xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thái Nguyên hiện đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật, và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả đối với viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi các trường hợp nào viên chức bị xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Xem xét xử lý kỷ luật viên chức đang làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Xem xét xử lý kỷ luật viên chức đang làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Ngọc Duy hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi xem xét xử lý kỷ luật viên chức đang làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được hưởng chế độ gì?

Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được hưởng chế độ gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Thế hiện đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được hưởng chế độ gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Hỏi đáp pháp luật Thời điểm chấm dứt hiệu lực của quyết định xử phạt viên chức

Thời điểm chấm dứt hiệu lực của quyết định xử phạt viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nhã Phương hiện đang sống và làm việc tại Điện Biên. Tôi hiện đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật viên chức. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi thời điểm chấm dứt hiệu lực của quyết định xử phạt viên chức được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

 

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật viên chức?

Cơ quan tôi tiến hành xử lý kỷ luật viên chức theo nghị định 27/2012/NĐ-CP, trước cuộc họp Hội đồng kỷ luật, cơ quan đã tiến hành gửi thư triệu tập đến viên chức vi phạm bằng thư bảo đảm. Tuy nhiên các thư đều được bưu điện gởi trả lại do không có người nhận. Đến ngày họp hội đồng kỷ luật thì viên chức vi phạm không có mặt. Như vậy nếu sau 3 lần gửi thư triệu tập như vậy và không có người nhận (mặc dù đúng địa chỉ khai báo của viên chức vi phạm), cơ quan có quyền tiến hành xử lý kỷ luật vắng mặt viên chức đó hay không? Mong luật sư tư vấn giúp.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào