Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định ra sao?

Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào?

Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Bình Dương. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc mở tài khoản cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào?

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Bình Dương, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Những trường hợp nào thì Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài chấm dứt hoạt động? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Những trường hợp nào Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài bị thu hồi?

Những trường hợp nào Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài bị thu hồi? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thanh Chương, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài bị thu hồi trong những trường hợp nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cách thức gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Cách thức gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Quỳnh Như. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được gửi theo những cách thức nào? Vấn đề này đuợc quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Nguyên tắc hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Uyên Trinh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Nguyên tắc hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam là gì? Vấn đề này đuợc quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì?

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tú Uyên, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có nội dung hoạt động là gì? Vấn đề này đuợc quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì?

Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện, người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Mỹ Liên, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì? Vấn đề này đuợc quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Ngọc Hân, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định ra sao? Vấn đề này đuợc quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trường hợp nào không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài?

Trường hợp nào không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thanh Huyền, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài trong những trường hợp nào? Vấn đề này đuợc quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được sửa đổi trong các trường hợp nào?

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được sửa đổi trong các trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Gia Khương, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được thực hiện trong những trường hợp nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Diệu Thanh, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện để tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì?

Điều kiện để tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Lộc An, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Để được cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam thì tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện để tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì?

Điều kiện để tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hồng Thịnh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Để được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam thì tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cần phải đáp ứng những điều kiện nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cách thức gửi đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Cách thức gửi đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam là gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Minh Trí. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam có thể được gửi theo những cách thức nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện do tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập tại Việt nam được quy định ra sao?

Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện do tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập tại Việt Nam được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Tuấn Tú. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện do tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập tại Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thực hiện việc báo cáo hoạt động như thế nào?

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thực hiện việc báo cáo hoạt động như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Đức Thọ. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thực hiện việc báo cáo hoạt động theo quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Phát triển hoạt động ngoại thương thông qua hoạt động xúc tiến thương mại của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại VN

Phát triển hoạt động ngoại thương thông qua hoạt động xúc tiến thương mại của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Tuấn Minh, em đang là sinh viên năm cuối tại ĐH Ngoại thương TPHCM. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể phát triển hoạt động ngoại thương thông qua hoạt động xúc tiến thương mại của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (minh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có một thắc mắc muốn nhờ quý anh chị hỗ trợ. Quý anh chị cho tôi hỏi: Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào?

Thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có một thắc mắc muốn nhờ quý anh chị hỗ trợ. Quý anh chị cho tôi hỏi: Thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì?

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Hiện tôi đang có một thắc mắc muốn nhờ quý anh chị hỗ trợ. Quý anh chị cho tôi hỏi: Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào