Loading...

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Hỏi đáp pháp luật Nội dung bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ quản lý trường tiểu học gồm những gì?

Tôi hiện đang tìm hiểu về chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học để phục vụ cho nhu cầu công việc. Tôi có một số thắc mắc về vấn đề này mong được Quý Ban tư vấn giải đáp giúp. Cho tôi hỏi nội dung bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ quản lý trường tiểu học gồm những gì? Cảm ơn!

Minh Lâm - Đồng Nai

Hỏi đáp pháp luật Thời gian, thời lượng thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học

Tôi hiện đang là giáo viên trường tiểu học. Tôi được biết thì cán bộ quản lý trường tiểu học phải tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Vậy cho tôi hỏi thời gian, thời lượng thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Ngọc Thuận - Tiền Giang

Hỏi đáp pháp luật Hình thức, tài liệu và kế hoạch thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học

Do nhu cầu công việc nên trong thời gian gần đây tôi đang tìm hiểu về chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học. Trong quá trình tìm hiểu tôi có một số thắc mắc về vấn đề này muốn nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp. Ban tư vấn cho tôi hỏi hình thức, tài liệu và kế hoạch thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Quỳnh Chi - quynhchi****@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học

Chào Ban tư vấn, tôi muốn nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau:

Tôi hiện đang tìm hiểu về chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được giải đáp giúp. Cho tôi hỏi triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường tiểu học được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Thanh An - Hà Nội

Hỏi đáp pháp luật Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường phổ thông có nhiều cấp học

Tôi được biết thì cán bộ quản lý trường phải tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Vậy cho tôi hỏi triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường phổ thông có nhiều cấp học được quy định như thế nào? Mong được giải đáp trong thời gian sớm nhất! Cảm ơn rất nhiều!

Quỳnh Châu - quynhchau******@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật Nội dung bồi dưỡng tự chọn đối với cán bộ quản lý trường phổ thông có nhiều cấp học

Nhờ được tư vấn giúp vấn đề liên quan đến chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý trường. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Nội dung bồi dưỡng tự chọn đối với cán bộ quản lý trường phổ thông có nhiều cấp học gồm những gì? Mong Ngân hàng Pháp luật giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn!

Ngọc Hạnh - ngochanh*****@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật Nội dung bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ quản lý trường phổ thông nhiều cấp học

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Tôi được biết thì cán bộ quản lý trường học phải tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Vậy nội dung bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ quản lý trường phổ thông nhiều cấp học gồm những gì? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Nguyễn Liên - Hà Tĩnh

Hỏi đáp pháp luật Cán bộ hành chính Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ hành chính Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi tôi muốn nhờ các bạn tư vấn giúp tôi. Tôi đang là cán bộ về hưu nhưng vẫn muốn tham gia công tác để khuây khỏa vì con cháu đều đi làm xa, trung tâm bồi dưỡng chính trị địa phương tôi đang sinh sống đang có một vài vị trí cần người phụ giúp. Vì vậy, tôi mong các bạn có thể giải đáp giúp tôi để tôi được biết là tôi có đủ tiêu chuẩn hay không. Tôi xin cảm ơn

Nguyễn Văn Lợi (09336***)

Hỏi đáp pháp luật Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định như thế nào?

Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Hồng Minh tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn, có thắc mắc tôi muốn  nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn

Nguyên tắc tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn  được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Hồng Minh tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn, có thắc mắc tôi muốn  nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Nguyên tắc tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định ra sao? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn

Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Anh tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn, có thắc mắc tôi muốn  nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định ra sao?

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thúy Vân tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn được quy định ra sao? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn. 

Hỏi đáp pháp luật Chi kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở

Chi kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Công tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn, có thắc mắc tôi muốn  nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Chi kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở được quy định ra sao? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn. 

Hỏi đáp pháp luật Cán bộ công đoàn vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng xử lý như thế nào?

Cán bộ công đoàn vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng sẽ bị xử lý như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Thông Tùng tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công đoàn, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Cán bộ công đoàn vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng sẽ bị xử lý như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn. 

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào