Loading...

Chương trình giáo dục phổ thông

Hỏi đáp pháp luật Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa

Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Thanh Hằng - Tiền Giang

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức làm việc tại một cơ quan nhà nước nay đã về hưu, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Lụật giả đáp như sau: Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông làm việc theo nguyên tắc nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thu Trang (thutrang***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Quy trình thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Quy trình thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một độc giả trung thành của báo Tuổi trẻ, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Quy trình thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Thúy Anh (0915******)

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học về việc thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Trách nhiệm Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học về việc thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức làm việc tại Phòng giáo dục và đào tạo của một huyện miền núi tại tỉnh Điện Biên có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Trách nhiệm Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học về việc thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Minh Tú (minhtu***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm những chương trình nào?

Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm những chương trình nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, có một thắc măc về lĩnh vực giáo dục muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Chương trình tổng thể được định nghĩa như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Chung Nghi (chungnghi***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Đình Hùng, hiện đang công tác tại phòng Giáo dục và đào tạo Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây tôi có tìm hiểu và được biết có văn bản mới sắp có hiệu lực quy định về lĩnh vực giáo dục. Liên quan đến lĩnh vực này, tôi muốn hỏi: Theo quy định mới thì Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông sẽ có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Điều này được quy định trong văn bản nào? Rất mong nhận được sự phản hồi, Chân thành cảm ơn! (0944***).

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông

Thư ký Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thanh Lan, hiện đang công tác tại trường THCS Long Phú, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu. Gần đây tôi có tìm hiểu và được biết có văn bản mới sắp có hiệu lực quy định về lĩnh vực giáo dục. Liên quan đến lĩnh vực này, tôi muốn hỏi: Theo quy định mới thì Thư ký Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông sẽ có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Điều này được quy định trong văn bản nào? Rất mong nhận được sự phản hồi, Chân thành cảm ơn! (0945***).

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông

Ủy viên Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tuấn Kiệt, hiện đang công tác tại sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. Gần đây tôi có tìm hiểu và được biết có văn bản mới sắp có hiệu lực quy định về lĩnh vực giáo dục. Liên quan đến lĩnh vực này, tôi muốn hỏi: Theo quy định mới thì Ủy viên Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Điều này được quy định trong văn bản nào? Rất mong nhận được sự phản hồi, Chân thành cảm ơn! (0946***).

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông

Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông làm việc theo những nguyên tắc nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thái Tuấn, hiện đang công tác lại HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Gần đây tôi có tìm hiểu và được biết có văn bản mới sắp có hiệu lực quy định về lĩnh vực giáo dục. Liên quan đến lĩnh vực này, tôi muốn hỏi: Theo quy định mới thì Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông làm việc theo những nguyên tắc nào? Điều này được quy định trong văn bản nào? Rất mong nhận được sự phản hồi, Chân thành cảm ơn! (0123***).

Hỏi đáp pháp luật Quy trình thẩm định chương trình giáo dục phổ thông diễn ra như thế nào?

Quy trình thẩm định chương trình giáo dục phổ thông diễn ra như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Luân, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây tôi có tìm hiểu và được biết có văn bản mới sắp có hiệu lực quy định về lĩnh vực giáo dục. Liên quan đến lĩnh vực này, tôi muốn hỏi: Theo quy định mới thì Quy trình thẩm định chương trình giáo dục phổ thông diễn ra như thế nào? Điều này được quy định trong văn bản nào? Rất mong nhận được sự phản hồi, Chân thành cảm ơn! (0917***).

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn chương trình tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông gồm các tiêu chí nào?

Tiêu chuẩn chương trình tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông gồm các tiêu chí nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Tiêu chuẩn chương trình tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông gồm các tiêu chí nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Liên (minhlien***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông gồm các tiêu chí nào?

Tiêu chuẩn chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông gồm các tiêu chí nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một nhân viên đang công tác tại huyện đoàn của tỉnh Quảng Ngãi, có một thắc mắc tôi muốn hởi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Tiêu chuẩn chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông gồm các tiêu chí nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Trọng Linh (tronglinh***@gmail.com)

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào