Loading...

An ninh hàng hải

Hỏi đáp pháp luật Cơ quan nào thực hiện công bố, thay đổi cấp độ an ninh hàng hải?

Cơ quan nào thực hiện công bố, thay đổi cấp độ an ninh hàng hải? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về cấp độ an ninh hàng hải, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Cơ quan công bố, thay đổi cấp độ an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Minh Hằng (hang_nguyen***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin về cấp độ an ninh hàng hải như thế nào?

Tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin về cấp độ an ninh hàng hải như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về cấp độ an ninh hàng hải, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin về cấp độ an ninh hàng hải ra sao? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Kim Vân (van***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải là gì?

Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải là trung tâm gì? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Kim Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Chức năng của Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải

Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải được quy định ra sao? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Quỳnh Châu (chau***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Việc phối hợp tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được thực hiện theo cơ chế như thế nào?

Việc phối hợp tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được thực hiện theo cơ chế như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Cơ chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Quỳnh Trâm (tram***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Cấp độ an ninh hàng hải được duy trì và thay đổi như thế nào?

Cấp độ an ninh hàng hải được duy trì và thay đổi như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về cấp độ an ninh hàng hải, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Duy trì và thay đổi cấp độ an ninh hàng hải ra sao? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

Minh Thư (thu_nguyen***@gmail.com)

 

Hỏi đáp pháp luật Tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào?

Tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định về việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Mai Anh (anh***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hoạt động thể thao, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn và an ninh hàng hải

Hoạt động thể thao, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn và an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực hàng hải. Hoạt động thể thao, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn và an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngân Trà (tra****@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Hoạt động diễn tập quân sự, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập an ninh hàng hải, tổ chức bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu nổ trong khu vực biên giới biển

Hoạt động diễn tập quân sự, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập an ninh hàng hải, tổ chức bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu nổ trong khu vực biên giới biển quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam. Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Hoạt động diễn tập quân sự, diễn tập tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập an ninh hàng hải, tổ chức bắn đạn thật hoặc sử dụng vật liệu nổ trong khu vực biên giới biển quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Quỳnh Hải (hai***@gmail.com)

Hỏi đáp pháp luật Truyền phát thông tin an ninh hàng hải

Truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Tôi rất quan tâm tới các quy định về an toàn, an ninh, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường. Tôi cũng có thời gian công tác trong ngành hải quan nhưng do không có điều kiện tìm hiểu các quy định này nên rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi trân trọng cảm ơn. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Khánh Nghi, Tp.HP.

Hỏi đáp pháp luật Việc duy trì và thay đổi cấp độ an ninh hàng hải được quy định như thế nào?

Việc duy trì và thay đổi cấp độ an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Chào quý anh chị tư vấn trong của Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu những quy định pháp lý trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Có một số thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc duy trì và thay đổi cấp độ an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin về cấp độ an ninh hàng hải được quy định như thế nào?

Việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin về cấp độ an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Chào quý anh chị tư vấn trong của Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu những quy định pháp lý trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Có một số thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin về cấp độ an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm thông tin an ninh hàng hải là gì?

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm thông tin an ninh hàng hải là gì? Chào quý anh chị tư vấn trong của Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu những quy định pháp lý trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Có một số thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm thông tin an ninh hàng hải là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào?

Việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Chào quý anh chị tư vấn trong của Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu những quy định pháp lý trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Có một số thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cơ chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào?

Cơ chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Chào quý anh chị tư vấn trong của Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu những quy định pháp lý trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Có một số thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Cơ chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Hỏi đáp pháp luật Có bao nhiêu cấp độ an ninh hàng hải?

Có bao nhiêu cấp độ an ninh hàng hải? Chào quý anh chị tư vấn trong của Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu những quy định pháp lý trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Có một số thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Có bao nhiêu cấp độ an ninh hàng hải? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào