Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Theo tiết 4.3.3 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002 quy định về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như sau:

4.1. Qui định chung
...
4.3.3. Thanh dọc đáy
1. Nếu tàu có chiều rộng lớn hơn 4,8 m, còn phải đặt 2 thanh dọc đáy mỗi bên sống đáy, những tàu khác phải đặt ít nhất đặt 1 thanh dọc đáy mỗi bên.
2. Thanh dọc đáy phải là thanh liền. Tuy nhiên có thể dùng dạng thanh nối ghép 2 hoặc 3, nếu mối nối các đoạn thanh dọc đáy là mối nối gài.
3. Trong mỗi phần của thân tàu như định nghĩa ở 4.2.8, chỉ được bố trí nhiều nhất là 1 mối nối thanh dọc đáy.
4. Trong buồng máy, nếu thanh dọc đáy trùng với thành dọc bệ máy thì ở đó thành dọc bệ máy được coi là thanh dọc đáy và các đoạn thanh dọc đáy ở ngoài vùng buồng máy phải được nối ốp với thành dọc bệ máy (xem Bảng A9 – qui cách mối nối)
5. Thanh dọc đáy phải được đặt trực tiếp lên mặt trên của đà ngang đáy và được liên kết với đà ngang đáy bằng đinh thuyền.
6. Diện tích tiết diện ngang thanh dọc đáy, cm2 (hoặc tổng diện tích tiết diện ngang hai thanh dọc đáy nếu đặt hai thanh dọc đáy theo qui định của 4.3.3-1) không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2.
7. Các thanh dọc bệ máy phải có chiều dài lớn hơn chiều dài máy và phải kéo dài quá về phía mũi và phía đuôi ít nhất 2 khoảng sườn mỗi phía. Các thanh dọc bệ máy phải được liên kết với nhau ít nhất bằng 3 thanh dằng ngang. Diện tích tiết diện ngang thanh dọc bệ máy và thanh dằng ngang không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A14.
...

Như vậy, thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ phải có các yêu cầu sau:

- Nếu tàu có chiều rộng lớn hơn 4,8 m, còn phải đặt 2 thanh dọc đáy mỗi bên sống đáy, những tàu khác phải đặt ít nhất đặt 1 thanh dọc đáy mỗi bên.

- Thanh dọc đáy phải là thanh liền. Tuy nhiên có thể dùng dạng thanh nối ghép 2 hoặc 3, nếu mối nối các đoạn thanh dọc đáy là mối nối gài.

- Trong mỗi phần của thân tàu như định nghĩa ở tiết 4.2.8 tiểu mục 4.2 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002, chỉ được bố trí nhiều nhất là 1 mối nối thanh dọc đáy.

- Trong buồng máy, nếu thanh dọc đáy trùng với thành dọc bệ máy thì ở đó thành dọc bệ máy được coi là thanh dọc đáy và các đoạn thanh dọc đáy ở ngoài vùng buồng máy phải được nối ốp với thành dọc bệ máy;

- Thanh dọc đáy phải được đặt trực tiếp lên mặt trên của đà ngang đáy và được liên kết với đà ngang đáy bằng đinh thuyền.

- Diện tích tiết diện ngang thanh dọc đáy, cm2 (hoặc tổng diện tích tiết diện ngang hai thanh dọc đáy nếu đặt hai thanh dọc đáy theo qui định của điểm 4.3.3-1 tiết 4.3.3 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002) không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

- Các thanh dọc bệ máy phải có chiều dài lớn hơn chiều dài máy và phải kéo dài quá về phía mũi và phía đuôi ít nhất 2 khoảng sườn mỗi phía. Các thanh dọc bệ máy phải được liên kết với nhau ít nhất bằng 3 thanh dằng ngang. Diện tích tiết diện ngang thanh dọc bệ máy và thanh dằng ngang không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A14 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc đáy của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002? (Hình từ Internet)

Yêu cầu về kết cấu thanh dọc hông của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Theo tiết 4.3.4 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002 yêu cầu về kết cấu của thanh dọc hông tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như sau:

- Ở mỗi bên mạn tàu, tại mặt trong của hông phải đặt ít nhất 3 thanh dọc hông, có chiều rộng tối thiểu bằng 20 cm mỗi thanh, kề nhau. Về hai phía mũi-lái có thể giảm dần chiều rộng các thanh lọc hông nhưng không được nhỏ hơn 2/3 trị số nêu trên.

- Thanh dọc hông có thể được nối với nhau từ các đoạn bằng mối nối gài (có ngạnh) hoặc có thể dùng mối nối táp nếu Đăng kiểm chấp nhận.

- Chiều dày thanh dọc hông không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

Yêu cầu về thanh dọc mạn của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như thế nào theo TCVN 7111:2002?

Theo tiết 4.3.5 tiểu mục 4.3 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002 yêu cầu về thanh dọc mạn của tàu cá cỡ nhỏ thân vỏ gỗ như sau:

- Những tàu có chiều cao mạn lớn hơn và bằng 2,5 m, ở mỗi bên mạn phải đặt ít nhất 1 thanh dọc mạn trực tiếp lên mặt trong của thanh sườn.

- Thanh dọc mạn phải là thanh liền. Tuy nhiên nếu dùng mối nối gài thì thanh dọc mạn có thể là thanh thép 2 hoặc 3.

- Trong mỗi phần của thân tàu được qui định ở tiết 4.2.8 tiểu mục 4.2 Mục 4 Chương 4 Phần 2 TCVN 7111:2002, không được bố trí quá 1 mối nối thanh dọc mạn.

- Diện tích tiết diện ngang thanh dọc không được nhỏ hơn trị số cho trong Bảng A2 Phụ lục A ban hành kèm theo TCVN 7111:2002.

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Hỏi đáp Pháp luật
Thiết bị kiểm soát báo cháy và phát hiện cháy là gì theo Tiêu chuẩn Quốc gia TTCVN 9310-3:2012?
Hỏi đáp Pháp luật
Khoảng cách an toàn ngăn không chạm tới vùng nguy hiểm được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7014 : 2002?
Hỏi đáp Pháp luật
Yêu cầu chung đối với chòi quan sát phát hiện cháy rừng như thế nào theo TCVN 13355:2021?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc xác định độ axit béo trong các sản phẩm nghiền từ ngũ cốc theo TCVN 8800:2011?
Hỏi đáp Pháp luật
Đưa máy xây dựng vào làm việc phải đảm bảo yêu cầu như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4087:2012?
Hỏi đáp Pháp luật
Các đám cháy được phân loại như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009?
Hỏi đáp Pháp luật
Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5040 : 1990?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành phần và các tên gọi được sử dụng trong ghi nhãn cho quả đóng hộp được quy định như thế nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9995 : 2013?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2848-1991?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ công trình phải thiết lập, thực hiện và duy trì một hệ thống quản lý tính toàn vẹn đường ống biển bao gồm tối thiểu các yếu tố nào theo TCVN 13890:2023?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
166 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào