22:05 | 16/09/2023
Loading...

Công thức tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu như thế nào?

Cho hỏi: Công thức tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu như thế nào? Câu hỏi của chị Ngân (Quảng Nam)

Công thức tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu như thế nào?

Căn cứ theo Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể như sau:

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
...
4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.
5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên thì công thức tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu như sau:

Thời gian bảo lưu = Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp - Thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp - những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)

Công thức tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu như thế nào?

Công thức tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu như thế nào? (Hình từ Internet)

Muốn chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nơi khác cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Theo Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP và một số khoản bị bãi bỏ bởi Điều 2 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:
a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);
đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì người lao động muốn chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nơi khác cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Tải mẫu về: Tại đây!

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Căn cứ theo Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại một số nơi như sau:

Hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.
2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.
3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trợ cấp thất nghiệp

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Trợ cấp thất nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Trợ cấp thất nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như thế nào? Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đi định cư ở nước ngoài hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Quá thời hạn nộp hồ sơ thất nghiệp, người lao động có còn được hưởng trợ cấp?
Hỏi đáp Pháp luật
Người đã có việc làm mà vẫn cố ý hưởng trợ cấp thất nghiệp bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Công thức tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tính trợ cấp thất nghiệp đơn giản nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động có được ủy quyền cho người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trợ cấp thất nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào