15:15 | 25/08/2023
Loading...

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất? Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm giấy tờ gì?

Xin hỏi: Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất? Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm giấy tờ gì?- Câu hỏi của chị Yến (Đồng Nai).

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất?

Tại Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT có quy định quyết định cưỡng chế thu hồi đất như sau:

Xem chi tiết Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT tại đây.

Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm giấy tờ gì?

Tại Điều 11 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT có quy định hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm giấy tờ sau:

- Quyết định thu hồi đất;

- Văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyết phục người có đất thu hồi theo quy định nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

tại đây.

Lưu ý: Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất sẽ do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập.

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất? Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm giấy tờ gì?

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất? Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm giấy tờ gì? (Hình từ Internet)

Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất bao gồm những ai?

Tại Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất như sau:

Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất
Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:
1. Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đây:
a) Lý do thu hồi đất;
b) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;
c) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
d) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;
đ) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
2. Thông báo thu hồi đất bao gồm các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này.
3. Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm:
a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban;
b) Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
...

Như vậy, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất bao gồm:

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban;

- Các thành viên gồm:

+ Đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã;

+ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện gì?

Tại Điều 71 Luật đất đai 2013 có quy định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

- Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thu hồi đất

Lương Thị Tâm Như

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào