16:00 | 23/08/2023
Loading...

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2023?

Cho hỏi: Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2023? Câu hỏi của anh Bảo (Ninh Bình)

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2023?

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ được quy định tại Danh mục mẫu sổ và văn bản, giấy tờ áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Tải về mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất:

Tại đây!

Hướng dẫn cách viết mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2023?

Căn cứ theo Danh mục mẫu sổ và văn bản, giấy tờ áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT tên mẫu được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn cách viết mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ cụ thể như sau:

Ghi chú hướng dẫn trong Đơn:

- Địa chỉ thường trú (1):

+ Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND.

+ Hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ).

+ Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản).

+ Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu.

+ Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).

- Thửa đất đăng ký (2): Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK). Tải về

- Nguồn gốc sử dụng (3): Ghi cụ thể được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.

- Loại nhà ở, công trình (4): Ghi cụ thể là Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2023?

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2023? (Hình từ Internet)

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi khoản 7, khoản 19 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cụ thể như sau:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:
a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);
d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08b/ĐK;
đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
e) Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
g) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
.....

Như vậy, theo quy định trên hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm:

- Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ: Tải về

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.

- Một số giấy tờ tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

- Giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở được quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có cơ sở nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…); giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sổ đỏ

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Sổ đỏ
Hỏi đáp mới nhất về Sổ đỏ
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian cấp sổ đỏ, sổ hồng là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Sổ đỏ hộ gia đình là gì? Sổ đỏ hộ gia đình cha mẹ bán đất có cần chữ ký của con không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra cứu sổ đỏ online tại nhà qua ứng dụng tra cứu sổ đỏ của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra cứu sổ đỏ online tại nhà qua trang thông tin quy hoạch của các tỉnh thành?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhận thừa kế nhà ở có bắt buộc phải có sổ đỏ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cấp đổi sổ đỏ theo diện tích thực tế có phải nộp tiền sử dụng đất không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định được cấp sổ đỏ trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đính chính sổ đỏ phải liên hệ cơ quan đã cấp sổ không? Thủ tục đính chính sổ đỏ được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn thực hiện thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích đất thay đổi?
Hỏi đáp Pháp luật
Sổ đỏ đứng tên một người có vay ngân hàng được không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sổ đỏ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào