20:15 | 24/06/2023
Loading...

Thời hạn chi trả bồi thường di dời tài sản khi thu hồi đất là bao lâu?

Cho hỏi: Thời hạn chi trả bồi thường di dời tài sản khi thu hồi đất là bao lâu? Câu hỏi của anh Sự (Tuy Hòa)

Có được hỗ trợ di dời tài sản khi Nhà nước thu hồi đất không?

Khoản 1 Điều 91 Luật Đất đai 2013 nêu rõ về bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, trường hợp hỗ trợ di dời tài sản khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì người có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường chi phí di dời gồm:

- Chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt.

- Bồi thường thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt trong trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất.

Trong đó, mức hỗ trợ di dời tài sản khi thu hồi đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Thời hạn chi trả bồi thường di dời tài sản khi thu hồi đất là bao lâu?

Thời hạn chi trả bồi thường di dời tài sản khi thu hồi đất là bao lâu? (Hình từ Internet)

Thời hạn chi trả bồi thường di dời tài sản khi thu hồi đất là bao lâu?

Tại khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai 2013 quy định về thời hạn chi trả bồi thường di dời tài sản khi thu hồi đất như sau:

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.
2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.
3. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.
...

Như vậy, thời hạn chi trả bồi thường di dời tài sản khi thu hồi đất là 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

Thu hồi đất gây thiệt hại về cây trồng trên đất có được bồi thường không?

Căn cứ tại Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi như sau:

Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;
b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;
c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;
d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
...

Như vậy, trong quá trình thu hồi đất gây thiệt hại về cây trồng trên đất thì người có đất bị thu hồi được Nhà nước bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường đối với mỗi loại cây trồng bị thiệt hại là khác nhau, cụ thể:

- Đối với cây hàng năm: Mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch (tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất);

- Đối với cây lâu năm: Mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất (không gồm giá trị quyền sử dụng đất);

- Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác: Được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

- Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhan: Bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thu hồi đất

Nguyễn Trần Cao Kỵ

Thu hồi đất
Hỏi đáp mới nhất về Thu hồi đất
Hỏi đáp pháp luật
Đất thuộc diện thu hồi đất có được cấp sổ đỏ?
Hỏi đáp Pháp luật
Không nộp tiền sử dụng đất có bị thu hồi đất không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà nước không được ra quyết định thu hồi đất trong những trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách xác định loại đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà nước có được thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với các dự án mà Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với những đối tượng nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi có thông báo thu hồi đất thì có được chuyển nhượng đất nữa không?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyết định thu hồi đất chưa có hiệu lực thi hành thì có được thực hiện cưỡng chế không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn thông báo thu hồi đất là khi nào? Cơ quan nào có thẩm quyền thông báo thu hồi đất?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thu hồi đất có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào