10:48 | 26/05/2023
Loading...

Bộ Công thương tuyển dụng công chức năm 2023?

Xin hỏi: Năm 2023, Bộ Công thương đưa ra thông báo tuyển dụng công chức với bao nhiêu chỉ tiêu?- Câu hỏi của anh An (Hà Nội).

Bộ Công thương tuyển dụng công chức năm 2023?

Ngày 19/05/2023, Bộ Công thương ban hành Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 về việc tuyển dụng công chức năm 2023.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức của Bộ Công thương năm 2023 là 92 chỉ tiêu ở các đơn vị như sau:

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Thị trường châu Á - châu Phi;

- Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ;

- Vụ Chính sách thương mại đa biên;

- Vụ Dầu khí và Than;

- Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững;

- Vụ Pháp chế;

- Cục Điều tiết điện lực;

- Cục Công nghiệp;

- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo;

- Ủy ban cạnh tranh quốc gia;

- Cục Phòng vệ thương mại;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Công thương địa phương;

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

- Cục TMĐT&KTS;

- Cục Hóa chất;

- VPBCĐ liên ngành Hội nhập quốc tế về Kinh tế.

Xem chi tiết Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 tại đây.

Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại từng cơ quan tại đây: tại đây.

Điều kiện chung của thí sinh đăng ký dự tuyển công chức của Bộ Công thương năm 2023 là gì?

Mục I Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 có quy định về điều kiện chung của thí sinh đăng ký dự tuyển công chức như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Thí sinh không được đăng ký dự tuyển bao gồm:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thí sinh dự tuyển công chức của Bộ Công thương năm 2023 phải đáp ứng tiêu chuẩn về văn bằng và chứng chỉ gì?

Tại Mục II Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 Thông báo 112/TB-BCT năm 2023 có quy định về điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng và chứng chỉ như sau:

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
1. Đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo quy định tại mục I và theo vị trí tuyển dụng (tại bảng Phụ lục I);
2. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
3. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

Như vậy, thí sinh dự tuyển công chức của Bộ Công thương năm 2023 phải có:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT có hiệu lực ( ngày 10/8/2016).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức của Bộ Công thương năm 2023 bao gồm giấy tờ gì?

Theo quy định tại Tiểu mục 1 Mục III Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 Thông báo 112/TB-BCT năm 2023 có quy định hồ sơ tuyển dụng, đối tượng ưu tiên và lệ phí tuyển dụng như sau:

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức đối
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục II, khai phiếu đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Thông báo này. Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Hồ sơ trúng tuyển
Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
...

Như vậy, hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức của Bộ Công thương bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển

Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Thông báo 112/TB-BCT năm 2023 tại đây.

Xem hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển tại Phụ lục III kèm theo Thông báo 112/TB-BCT năm 2023 tại đây.

Lưu ý: Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký;

Bên cạnh đó phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lệ phí đăng ký dự tuyển là 400.000đ/người và không hoàn trả lại nếu thí sinh không đủ điều dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức của Bộ Công thương năm 2023 là gì?

Theo quy định tại Tiểu mục 5 Mục 3 Thông báo 112/TT-BCT năm 2023 Thông báo 112/TB-BCT năm 2023 có quy định thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức của Bộ Công thương năm 2023 như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 25/5/2023 đến ngày 27/6/2023 vào buổi chiều các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần và cả ngày 27/6/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương.

Phòng 336, nhà A, số 54 phố Hai Bà Trưng, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (0241) 2220.2302

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tuyển dụng công chức

Lương Thị Tâm Như

Tuyển dụng công chức
Hỏi đáp mới nhất về Tuyển dụng công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Có được sử dụng văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp khi dự tuyển công chức Bộ Nội vụ?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ Công thương tuyển dụng công chức năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 04 công chức năm 2023? Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Người được tuyển dụng vào công chức có được hưởng lương trong thời gian tập sự không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hiện nay có những loại công chức nào? Các phương thức tuyển dụng công chức mới nhất hiện nay là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Bộ Nội vụ ngành Công nghệ thông tin năm 2023 bao gồm những tài liệu gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyển dụng 04 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng 08 công chức năm 2023? Hình thức và nội dung tuyển dụng công chức năm 2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự?
Hỏi đáp pháp luật
Tuyển thẳng công chức
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tuyển dụng công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào