, . ? /) và dấu cách; không chứa tên tài khoản. Khuyến khích sử dụng mật khẩu có độ dài từ 12 ký tự trở lên. - Mật khẩu phải được giữ bí mật và được đổi ngay sau khi tài khoản được bàn giao giữa các cá nhân, đơn vị hoặc khi nghi ngờ bị lộ. Mật khẩu phải được thay đổi ít nhất một lần trong 06 tháng."> , . ? /) và dấu cách; không chứa tên tài khoản. Khuyến khích sử dụng mật khẩu có độ dài từ 12 ký tự trở lên. - Mật khẩu phải được giữ bí mật và được đổi ngay sau khi tài khoản được bàn giao giữa các cá nhân, đơn vị hoặc khi nghi ngờ bị lộ. Mật khẩu phải được thay đổi ít nhất một lần trong 06 tháng.">
00:30 | 26/05/2023
Loading...

Mật khẩu tài khoản thông tin của công chức làm việc tại Bộ Tài chính phải đảm bảo yêu cầu gì? Yêu cầu của máy tính do công chức làm việc tại Bộ Tài chính tự trang bị là gì?

Xin hỏi: Mật khẩu tài khoản thông tin của công chức làm việc tại Bộ Tài chính phải đảm bảo yêu cầu gì? Yêu cầu của máy tính do công chức làm việc tại Bộ Tài chính tự trang bị là gì?- Câu hỏi của chị Trân (Hà Nội).

Mật khẩu tài khoản thông tin của công chức làm việc tại Bộ Tài chính phải đảm bảo yêu cầu gì?

Tại Điều 14 Quyết định 1013/QĐ-BTC năm 2023 có quy định về tài khoản thông tin như sau:

Quy định về tài khoản thông tin
...
5. Quy định về mật khẩu của tài khoản thông tin:
a) Mật khẩu phải đáp ứng các yêu cầu sau: có tối thiểu 8 ký tự, gồm tối thiểu 3 trong 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A - Z), chữ cái viết thường (a - z), chữ số (0 - 9), các ký tự khác trên bàn phím máy tính (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ I : ; " ' < > , . ? /) và dấu cách; không chứa tên tài khoản. Khuyến khích sử dụng mật khẩu có độ dài từ 12 ký tự trở lên.
b) Mật khẩu phải được giữ bí mật và được đổi ngay sau khi tài khoản được bàn giao giữa các cá nhân, đơn vị hoặc khi nghi ngờ bị lộ. Mật khẩu phải được thay đổi ít nhất một lần trong 06 tháng.
6. Cá nhân được cấp hoặc giao tài khoản chịu trách nhiệm về các hành vi của tài khoản được ghi nhận trên thiết bị xử lý thông tin, hệ thống thông tin, hệ thống giám sát an toàn an ninh mạng.
7. Cục Tin học và Thống kê tài chính, đơn vị vận hành hệ thống thông tin thường xuyên rà soát các tài khoản đang hoạt động, phát hiện và thu hồi các tài khoản không sử dụng hoặc không hợp lệ, điều chỉnh thông tin tài khoản chưa phản ánh chính xác thông tin thực tế tại thời điểm rà soát.

Như vậy, mật khẩu tài khoản thông tin của công chức làm việc tại Bộ Tài chính phải đảm bảo yêu cầu như sau:

- Có tối thiểu 8 ký tự, gồm tối thiểu 3 trong 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A - Z), chữ cái viết thường (a - z), chữ số (0 - 9), các ký tự khác trên bàn phím máy tính (` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ I : ; " ' < > , . ? /) và dấu cách; không chứa tên tài khoản.

Khuyến khích sử dụng mật khẩu có độ dài từ 12 ký tự trở lên.

- Mật khẩu phải được giữ bí mật và được đổi ngay sau khi tài khoản được bàn giao giữa các cá nhân, đơn vị hoặc khi nghi ngờ bị lộ.

Mật khẩu phải được thay đổi ít nhất một lần trong 06 tháng.

Mật khẩu tài khoản thông tin của công chức làm việc tại Bộ Tài chính phải đảm bảo yêu cầu gì? Yêu cầu của máy tính do công chức làm việc tại Bộ Tài chính tự trang bị là gì?

Mật khẩu tài khoản thông tin của công chức làm việc tại Bộ Tài chính phải đảm bảo yêu cầu gì? Yêu cầu của máy tính do công chức làm việc tại Bộ Tài chính tự trang bị là gì? (Hình từ Internet)

Máy tính do công chức tự trang bị khi kết nối vào mạng nội bộ của Bộ Tài chính phải đáp ứng các điều kiện gì?

Tại Điều 14 Quyết định 1013/QĐ-BTC năm 2023 có quy định về máy tính do công chức tự trang bị như sau:

Quy định về máy tính của người dùng
...
4. Đối với máy tính bảng được cơ quan trang bị để phục vụ công việc phải sử dụng hệ điều hành được hỗ trợ bản vá lỗ hổng bảo mật; chỉ cài đặt phần mềm phục vụ công việc và các phần mềm bảo đảm an toàn an ninh mạng do Cục Tin học và Thống kê tài chính hoặc các cơ quan chức năng về an toàn an ninh mạng cung cấp; cấu hình bảo đảm an toàn an ninh mạng theo hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.
5. Máy tính do người dùng tự trang bị, khi kết nối vào mạng nội bộ hoặc chạy ứng dụng của Bộ Tài chính từ địa điểm bên ngoài mạng nội bộ của Bộ Tài chính, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:
a) Cài đặt đầy đủ các bản vá lỗ hỗng bảo mật của hệ điều hành; cài đặt phần mềm phòng diệt mã độc và cập nhật mẫu nhận diện mã độc mới nhất;
b) Không cài đặt, sử dụng phần mềm, công cụ có tính năng hoặc tạo rủi ro mất an toàn an ninh mạng (cấp phát địa chỉ mạng, dò quét mật khẩu, dò quét cổng mạng, giả lập tấn công...);
c) Khi kết nối vào mạng nội bộ Bộ Tài chính, người dùng cần thực hiện: ngắt các kết nối vào các hệ thống mạng khác (mạng không dây, mạng dữ liệu di động...), không sử dụng máy tính như một điểm phát sóng không dây.

Như vậy, khi kết nối vào mạng nội bộ hoặc chạy ứng dụng của Bộ Tài chính từ địa điểm bên ngoài mạng nội bộ của Bộ Tài chính, máy tính do công chức tự trang bị phải đảm bảo yêu cầu bao gồm:

- Cài đặt đầy đủ các bản vá lỗ hỗng bảo mật của hệ điều hành; cài đặt phần mềm phòng diệt mã độc và cập nhật mẫu nhận diện mã độc mới nhất;

- Không cài đặt, sử dụng phần mềm, công cụ có tính năng hoặc tạo rủi ro mất an toàn an ninh mạng (cấp phát địa chỉ mạng, dò quét mật khẩu, dò quét cổng mạng, giả lập tấn công...);

- Khi kết nối vào mạng nội bộ Bộ Tài chính, người dùng cần thực hiện:

+ Ngắt các kết nối vào các hệ thống mạng khác (mạng không dây, mạng dữ liệu di động...);

+ Không sử dụng máy tính như một điểm phát sóng không dây.

Để đảm bảo an toàn an ninh mạng tại Bộ Tài chính thì công chức có trách nhiệm gì?

Tại Điều 16 Quyết định 1013/QĐ-BTC năm 2023 có quy định về trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ Tài chính như sau:

- Đảm bảo an toàn mật khẩu các tài khoản thông tin mà người dùng được cấp.

Nếu phát hiện có dấu hiệu lộ mật khẩu, thực hiện các việc sau:

+ Đổi mật khẩu tại máy tính làm việc tại cơ quan;

+ Quét mã độc trên các thiết bị của cá nhân đã từng được sử dụng để truy cập thư điện tử công vụ hoặc các ứng dụng của Bộ Tài chính trước đó;

+ Cung cấp thông tin về sự việc, hiện tượng cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

- Sử dụng tài khoản định danh cá nhân khi đăng nhập vào máy tính có kết nối vào mạng nội bộ.

- Truy cập sử dụng Internet từ máy tính có kết nối mạng nội bộ phải thông qua hệ thống Internet an toàn do Cục Tin học và Thống kê tài chính thiết lập.

- Không lưu thông tin ngoài phạm vi công việc và hoạt động của cơ quan trên ổ đĩa mạng. Chia sẻ thông tin trên ổ đĩa mạng đúng phạm vi cần chia sẻ;

Xóa thông tin trên ổ đĩa mạng do bản thân tạo ra sau khi thông tin hết giá trị sử dụng.

- Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện thư điện tử nhận được là thư rác, thư giả mạo, người dùng chuyển tiếp thư này cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Cục Tin học và Thống kê tài chính để áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Không mở các địa chỉ trong nội dung thư, mở tệp đính kèm hoặc thực hiện theo hướng dẫn của thư điện tử có địa chỉ nhận không rõ nguồn gốc.

Không mở thư điện tử công vụ và các phần mềm nội bộ của Bộ Tài chính trên máy tính công cộng hoặc máy tính không đáp ứng các yêu cầu.

Không sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ để đăng ký sử dụng các ứng dụng, dịch vụ ngoài phạm vi công việc. Mã hóa (đặt mật khẩu) các tệp tin có nội dung nhạy cảm trước khi gửi qua thư điện tử và gửi mật khẩu cho người nhận bằng phương thức khác.

- Thực hiện quét mã độc thiết bị lưu trữ ngoài (thẻ nhớ, ổ đĩa ngoài,...) trước khi sử dụng.

Bảo vệ thiết bị lưu trữ ngoài, không để thất thoát thông tin, tài liệu của cơ quan.

Mã hóa (đặt mật khẩu) các tệp tin có nội dung nhạy cảm khi lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài và xóa thông tin, tài liệu của cơ quan trên thiết bị lưu trữ ngoài sau khi hoàn thành xử lý công việc cần sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài.

- Thực hiện soạn thảo văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước, lưu trữ tài liệu mật tại máy tính được trang bị cho việc soạn thảo, lưu trữ văn bản mật theo quy định.

Không sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài để lưu thông tin, tài liệu mật, trừ trường hợp có áp dụng các biện pháp mã hóa do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.

- Đối với bí mật công tác, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân do người dùng được phân công xử lý: áp dụng mã hóa dữ liệu trong trường hợp cần lưu trữ, truyền đưa trên môi trường mạng hoặc thiết bị lưu trữ ngoài; giới hạn phạm vi truy cập trong phạm vi các cá nhân có trách nhiệm tham gia xử lý.

- Khoá máy tính (sử dụng tính năng của hệ điều hành) khi rời khỏi nơi đặt máy tính; tắt máy tính khi rời khỏi cơ quan.

- Cập nhật bản vá hệ điều hành và quét mã độc thường xuyên máy tính xách tay hoặc máy do người dùng tự trang bị và sử dụng để truy cập ứng dụng của Bộ Tài chính từ Internet.

- Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính trong việc triển khai các biện pháp an toàn an ninh mạng trên máy tính của người dùng, gỡ mã độc (nếu phát hiện có mã độc mà phần mềm phòng diệt mã độc không có khả năng xử lý), điều tra nguyên nhân mất an toàn an ninh mạng liên quan đến người dùng hoặc máy tính của người dùng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức

Lương Thị Tâm Như

Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật không tổ chức họp kiểm điểm trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đang trong thời gian được bảo vệ người tố cáo thì công chức có được chuyển đổi vị trí công tác hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ ngày 25/10/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyết định nghỉ hưu phải được gửi đến công chức trước thời hạn là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi công chức trong lĩnh vực văn hóa – thể thao và du lịch gồm các vị trí nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức có được làm công chứng viên không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong thời gian công chức tập sự bắt buộc phải nắm được những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức tập sự có được hỗ trợ tiền trợ cấp khi bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức được bổ nhiệm lên vị trí công chức lãnh đạo phải đáp ứng điều kiện về tuổi như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào