17:30 | 11/05/2023
Loading...

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 bao gồm những ai?

Cho hỏi hiện nay thì đối tượng nào tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình? Đã tham gia bảo hiểm y tế tại công ty rồi thì có cần tham gia BHYT hộ gia đình nữa không? Chị An - Long An

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 bao gồm những ai?

Căn cứ tại khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được được bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định về nhóm tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
...
5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:
5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;
5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
5.3. Các đối tượng sau đây được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình:
a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
...

Như vậy, theo quy định trên, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bao gồm:

- Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng sau:

+ Nhóm do người lao động và đơn vị đóng;

+ Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng;

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;

+ Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

+ Người đã khai báo tạm vắng;

- Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng sau:

+ Nhóm do người lao động và đơn vị đóng;

+ Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng;

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;

+ Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

- Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình:

+ Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

+ Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 bao gồm những ai?

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 bao gồm những ai? (Hình từ Internet)

Người lao động đã được công ty đóng bảo hiểm y tế thì có cần tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nữa không?

Căn cứ tại khoản 7 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được được bổ sung bởi khoản 21 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, như sau:

Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
...
7. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều này.
...

Và tại khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định về nhóm tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
...
5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:
5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;
5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Các đối tượng sau khi đã tham gia bảo hiểm y tế theo các trường hợp sau thì không phải đóng theo hộ gia đình, cụ thể như sau:

+ Nhóm do người lao động và đơn vị đóng

+ Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng

+ Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

+ Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Như vậy, theo quy định trên, người lao động đã tham gia bảo hiểm y tế do công ty đóng thì người lao động không phải đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Mẫu Danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế DK01 như thế nào?

Căn cứ tại Tiểu mục 1.1 Mục 1 Công văn 3170/BHXH-BT năm 2015 có quy định về tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

Tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Trong thời gian Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND xã) chưa lập xong danh sách kê khai tham gia BHYT, khi hộ gia đình tham gia BHYT:
1.1. Hộ gia đình
a) Kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01), trong đó ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào Cột 8 và nộp tiền đóng BHYT tại Đại lý thu hoặc tại BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là BHXH huyện).
b) Nhận thẻ BHYT từ Đại lý thu hoặc BHXH huyện theo quy định.
c) Sau khi tham gia BHYT nếu có thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu hoặc cải chính về nhân thân... thì lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK01-TS) gửi Đại lý thu hoặc BHXH huyện để điều chỉnh kịp thời.

Danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo Mẫu DK01 như sau:

Tải mẫu danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế DK01 tại đây: tại đây.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hiểm y tế

Võ Ngọc Trúc Quỳnh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào