14:25 | 08/05/2023
Loading...

Năm 2023, hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu có những thành phần cụ thể nào?

Cho tôi hỏi: Thành phần hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu có những thành phần cụ thể nào? Câu hỏi của anh Vĩ đến từ Hải Dương

Năm 2023, hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu có những thành phần cụ thể nào?

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, thành phần hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu năm 2023 được quy định cụ thể như sau:

*Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu:

- Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK (được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) : Tại đây

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01/7/2004.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

*Lưu ý: Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì:

- Phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình;

- Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp sổ đỏ.

- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Năm 2023, hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu có những thành phần cụ thể nào?

Năm 2023, hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu có những thành phần cụ thể nào? (Hình từ Internet)

Các trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của pháp luật?

Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp được cấp sổ đỏ như sau:

Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:
a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;
b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;
c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;
d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.
...

Theo quy định nêu trên, các trường hợp được cấp sổ đỏ gồm:

- Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 101 Luật Đất đai 2013 và Điều 102 Luật Đất đai 2013;

- Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

- Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

- Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

- Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

-Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Mức lệ phí cấp Sổ đỏ lần đầu được quy định như thế nào?

Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí cấp Sổ đỏ lần đầu như sau:

Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
1. Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).
2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).
3. Lệ phí hộ tịch.
4. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).
5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
7. Lệ phí đăng ký kinh doanh.

Theo quy định nêu trên, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Do đó, lệ phí cấp Sổ đỏ lần đầu sẽ tùy thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của từng địa phương.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sổ đỏ

Trần Thúy Nhàn

Sổ đỏ
Hỏi đáp mới nhất về Sổ đỏ
Hỏi đáp Pháp luật
Có ghi tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong sổ đỏ không?
Hỏi đáp pháp luật
Sổ đỏ có phải là giấy tờ có giá hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Sổ đỏ sau khi đính chính thông tin có bị Nhà nước thu hồi hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu đối với nhà ở riêng lẻ mới nhất 2023?
Hỏi đáp pháp luật
Có được tách thửa đất ở để bán không?
Hỏi đáp Pháp luật
Không có giấy tờ đất có được cấp sổ đỏ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hợp đồng thế chấp sổ đỏ mới nhất 2023? Người sử dụng đất có được thế chấp sổ đỏ cho cá nhân khác không phải là tổ chức tín dụng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đất không có sổ đỏ được chia thừa kế không? Đất không có sổ đỏ chia thừa kế như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đất không có sổ đỏ có được góp vốn bằng quyền sử dụng đất không?
Hỏi đáp Pháp luật
Làm sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) năm 2023 cần phải nộp những khoản tiền nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sổ đỏ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào