10:10 | 07/05/2023
Loading...

Tổ chức thực hiện hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự có thể bị phạt hành chính đến 100.000.000 đồng?

Cho tôi hỏi: Hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự bị phạt hành chính như thế nào? Câu hỏi của chị Như đến từ Khánh Hòa

Có được quảng cáo trong chương trình thời sự không?

Điểm a khoản 3 Điều 22 Luật Quảng cáo 2012 quy định các chương trình không được phát sóng quảng cáo như sau:

Quảng cáo trên báo nói, báo hình
1. Thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình không được vượt quá
10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác.
2. Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo.
3. Không được phát sóng quảng cáo trong các chương trình sau:
a) Chương trình thời sự;
b) Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.
...

Theo quy định nêu trên, chương trình thời sự thuộc trường hợp không được phát song quảng cáo.

Do đó, không được quảng cáo trong chương trình thời sự.

Tổ chức thực hiện hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự có thể bị phạt hành chính đến 100.000.000 đồng?

Tổ chức thực hiện hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự có thể bị phạt hành chính đến 100.000.000 đồng? (Hình từ Internet)

Tổ chức có hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự bị phạt hành chính như thế nào?

Điểm b khoản 3 Điều 40 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự như sau:

Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình
...
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;
b) Quảng cáo trong chương trình thời sự;
c) Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc;
d) Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình;
đ) Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;
e) Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình;
g) Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo;
h) Chiếu toàn bộ nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.
...
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức
...
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5, 6 và 7 Điều 10; các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 10a; điểm a khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.
...

Theo quy định nêu trên, tổ chức có hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự có thể bị phạt vi phạm hành chính từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Ngoài ra, tổ chức vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trưởng Công an cấp huyện có được xử phạt vi phạm hành chính với tổ chức có hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự không?

Điểm b khoản 4 Điều 66 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 4 Nghị định 129/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an cấp huyện như sau:

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
...
4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng an ninh đối ngoại, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 40.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
...

Khoản 4 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức
...
4. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương IV Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.

Trưởng Công an cấp huyện có quyền phạt hành chính đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Mức phạt tiền tối thiểu với tổ chức có hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự là 50.000.000 đồng.

Theo các quy định nêu trên, việc xử phạt vi phạm hành chính với tổ chức có hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự không thuộc thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện.

Vậy, Trưởng Công an cấp huyện không được xử phạt vi phạm hành chính với tổ chức có hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quảng cáo

Trần Thúy Nhàn

Quảng cáo
Hỏi đáp mới nhất về Quảng cáo
Hỏi đáp Pháp luật
Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm cần phải tuân thủ những vấn đề gì? Các thực phẩm nào phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo?
Hỏi đáp Pháp luật
Dán giấy quảng cáo lên trụ điện có bị xử lý vi phạm hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Quảng cáo sai sự thật có bị đi tù không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Hợp đồng cho thuê mặt bằng quảng cáo mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quảng cáo trên báo chí điện tử khi triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh sách không quảng cáo là gì? Hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký Danh sách không quảng cáo?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chức thực hiện hành vi quảng cáo trong chương trình thời sự có thể bị phạt hành chính đến 100.000.000 đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Người sử dụng có thể phản ánh vấn đề cuộc gọi rác ở đâu? Nguyên tắc gọi điện quảng cáo là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá bao nhiêu lần?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, việc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế dựa theo những nguyên tắc nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quảng cáo có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào