14:45 | 14/03/2023
Loading...

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng năm 2023?

Cho tôi hỏi quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng năm 2023 như thế nào? - anh Thắng (Hà Tĩnh)

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đăng năm 2023?

Căn cứ Điều 12 Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH quy định:

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên
1. Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên. Hội đồng gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường;
b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên;
c) Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), phòng, ban liên quan, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường.
2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện
a) Đến thời điểm đánh giá theo quy định, học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Nhà trường quy định;
b) Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở kết quả rèn luyện thực tế và phải được quá 1/2 ý kiến đồng ý của tập thể lớp. Kết quả cuộc họp đánh giá của lớp phải được ghi biên bản, có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm (người chủ trì) và thư ký cuộc họp (do cuộc họp đề xuất);
c) Trưởng khoa (trưởng bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) căn cứ biên bản đề nghị của lớp, xem xét, đánh giá và báo cáo Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên của Trường;
d) Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên của Trường xem xét, thống nhất, trình Hiệu trưởng;
đ) Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.
3. Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên phải được thông báo cho học sinh, sinh viên ít nhất 20 ngày trước khi ban hành quyết định và phải được công khai trong toàn Trường.

Theo đó, quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng có 5 bước:

Bước 1: Sinh viên tự đánh giá.

Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp đánh giá và phải được quá 1/2 ý kiến đồng ý của lớp.

Bước 3: Trưởng khoa đánh giá và báo cáo Hội đồng đánh giá.

Bước 4: Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện xem xét, thống nhất trình hiệu trưởng.

Bước 5: Hiệu trưởng nhà trường xem xét và công nhận kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đăng năm 2023?

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng năm 2023? (Hình từ Internet)

Thời gian đánh giá và cách tính điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng?

Căn cứ Điều 13 Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH quy định:

Thời gian đánh giá và cách tính điểm
1. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.
2. Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong kỳ học là tổng số điểm đạt được theo các tiêu chí, nội dung đánh giá quy định. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các kỳ học trong năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện của các năm học.
3. Học sinh, sinh viên có thời gian nghỉ học tạm thời, khi tiếp tục theo học thì không thực hiện đánh giá trong thời gian nghỉ học.

Như vậy, học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng tự đánh giá kết quả rèn luyện của mình theo học kỳ, năm học và toàn khóa học. Điểm rèn luyện được tính theo các tiêu chí, nội dung đánh giá được quy định theo năm học, theo học kỳ và theo toàn khóa học.

Học sinh, sinh viên sau thời gian nghỉ học tạm thời khi quay lại không thực hiện đánh giá trong thời gian học.

Học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng có thể khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện không?

Căn cứ Điều 15 Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH quy định:

Quyền khiếu nại của học sinh, sinh viên về kết quả đánh giá rèn luyện
1. Học sinh, sinh viên có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Khi nhận được đơn khiếu nại, Trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự khiếu nại, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Nhà trường có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đó.

Trình tự khiếu nại, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sinh viên

Nguyễn Trương Phương Thảo

Sinh viên
Hỏi đáp mới nhất về Sinh viên
Hỏi đáp Pháp luật
Sinh viên năm nhất có được xem xét chuyển trường không? Điều kiện sinh viên được chuyển sang học ngành khác là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ là bao nhiêu năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện để sinh viên được chuyển ngành đào tạo năm 2023? Điều kiện để sinh viên được chuyển cơ sở đào tạo là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Nợ bao nhiêu tín chỉ thì bị đuổi học? Sinh viên bị buộc thôi học có học lại được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng năm 2023?
Hỏi đáp pháp luật
Sinh viên có bị thôi học khi lôi kéo người khác sử dụng ma túy không?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục cần thiết để học sinh sinh viên là người khuyết tật được hưởng chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên
Hỏi đáp pháp luật
Để tính các loại phụ cấp trách nhiệm cho Tổ trưởng, thủ quỹ, An toàn vệ sinh viên; Phụ cấp làm thêm, làm đêm thì nên căn cứ vào văn bản nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hãy nêu những thủ tục cần thiết để học sinh, sinh viên là người khuyết tật được cấp học bổng chính sách?
Hỏi đáp pháp luật
Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên của năm học 2015-2016
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sinh viên có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào