10:10 | 02/12/2022
Loading...

Quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định có kinh phí thực hiện như thế nào?

Kinh phí thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào? Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định? Sở Tài chính có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định? Nhờ tư vấn giúp tôi.

Kinh phí thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như thế nào?

Tại Mục III Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định kinh phí thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Nghị định, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước.

Quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định có kinh phí thực hiện như thế nào?

Quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định có kinh phí thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định?

Tại Tiểu mục 1 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

- Là cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này;
- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy; chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện;
- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức tập huấn nội dung Nghị định số 116/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại các huyện, thị xã, thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy;
- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy bảo đảm theo quy định tại Nghị định này và các văn bản có liên quan;
- Phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy;
- Thực hiện việc cấp phép hoạt động đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đủ điều kiện, đình chỉ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện, thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đối với các cơ sở vi phạm;
- Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên nhằm thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy;
+ Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự tại đơn vị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung đảm bảo cho việc tiếp nhận, quản lý, chữa trị, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn Cơ sở cai nghiện ma túy;
+ Xây dựng quy trình cai nghiện ma túy đối với các đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở và thực hiện các chế độ, chính sách cho người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định; thực hiện các biểu mẫu hồ sơ trong việc tiếp nhận, quản lý, chữa trị, cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định này;
+ Căn cứ tình hình thực tiễn, phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương tổ chức dạy và học cho học viên tại cơ sở cai nghiện;
+ Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, lập dự toán kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
- Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định?

Tại Tiểu mục 5 Mục IV Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2022 quy định Sở Tài chính có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình Định như sau:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cai nghiện ma túy

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào