11:50 | 25/11/2022
Loading...

Theo quy định, hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Trình tự, thời gian xử lý đối với hồ sơ cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Hồ sơ bảo lưu, cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Chí (Tp.HCM)

Hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

a. Hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán tại VSD của công ty đại chúng/doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa bao gồm:
- Giấy đề nghị bảo lưu mã chứng khoán (Mẫu 02/CMCK);
- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương (Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật);
- Bản sao tài liệu xác nhận việc đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN (trường hợp công ty đại chúng).
- Bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa cho doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa).
b. Trường hợp TCPH công cụ nợ đề nghị cung cấp mã chứng khoán dự kiến và bảo lưu tại VSD, TCPH gửi văn bản đề nghị cung cấp mã chứng khoán dự kiến (Mẫu 03/CMCK).

Như vậy, Hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán tại VSD của công ty đại chúng/doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa bao gồm:

- Giấy đề nghị bảo lưu mã chứng khoán (Mẫu 02/CMCK);

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương (Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật);

- Bản sao tài liệu xác nhận việc đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN (trường hợp công ty đại chúng).

- Bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa cho doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa).

Theo quy định, hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Theo quy định, hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? (Hình từ Internet)

Trình tự, thời gian xử lý đối với hồ sơ cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về trình tự, thời gian xử lý đối với hồ sơ cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

- Thời gian xử lý cấp mã chứng khoán cho các chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD trùng với thời gian xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán. Thông tin mã chứng khoán được cấp được VSD thông báo cùng với thông tin về chứng khoán đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

- Thời gian VSD xem xét, xử lý hồ sơ cấp mã cho chứng chỉ quỹ mở/cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa được thực hiện đấu giá tại tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc được bán theo phương thức dựng sổ tại tổ chức quản lý sổ lệnh là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được bộ hồ sơ từ TCPH. Sau khi thực hiện cấp mã, VSD gửi văn bản thông báo xác nhận thông tin mã chứng khoán được cấp cho Công ty quản lý quỹ/Ban chỉ đạo cổ phần hóa, SGDCK có liên quan và công bố trên trang thông tin điện tử của VSD.

- Thời gian VSD xử lý việc cấp mã chứng khoán cho đợt phát hành quyền mua chứng khoán trùng với thời gian VSD xử lý hồ sơ thực hiện quyền. Thông tin mã quyền mua được VSD thông báo cùng với thông tin thực hiện quyền trên Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu thực hiện quyền gửi cho các bên liên quan.

- Thời gian VSD xử lý việc cấp mã ISIN cho các chứng khoán phái sinh là trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được văn bản của SGDCK thông báo về mã chứng khoán trong nước của chứng khoán phái sinh. Sau khi thực hiện cấp mã ISIN, VSD gửi văn bản thông báo xác nhận thông tin cấp mã ISIN cho SGDCK và công bố trên trang thông tin điện tử của VSD.

Hồ sơ bảo lưu, cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về hồ sơ bảo lưu, cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Thời gian VSD xem xét, xử lý hồ sơ cung cấp mã chứng khoán dự kiến và bảo lưu là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được bộ hồ sơ từ TCPH. Sau khi thực hiện bảo lưu, cấp mã, VSD gửi văn bản thông báo xác nhận thông tin mã chứng khoán được cấp cho TCPH có liên quan và công bố trên trang thông tin điện tử của VSD.

Như vậy, Thời gian VSD xem xét, xử lý hồ sơ cung cấp mã chứng khoán dự kiến và bảo lưu là trong thời hạn 02 ngày làm việc

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lưu ký chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào