09:28 | 07/11/2022
Loading...

Quy định về đơn vị dự thi và hồ sơ dự thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc?

Quy định về đơn vị dự thi và hồ sơ dự thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc như thế nào? Quy định về kế hoạch Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc? Tổ chức thi và đánh giá giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc như thế nào?

Quy định về đơn vị dự thi và hồ sơ dự thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc như thế nào?

Căn cứ Điều 12 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ban hành kèm Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định về đơn vị dự thi và hồ sơ dự thi như sau:

1. Đơn vị dự thi:
a) Mỗi cơ sở giáo dục là một đơn vị dự thi, mỗi đơn vị thành lập một đoàn gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, và thí sinh dự thi;
b) Đơn vị dự thi đăng ký đúng thời gian quy định, đảm bảo số lượng thí sinh tham gia các phần thi do Ban Tổ chức Hội thi quy định;
c) Mỗi đơn vị đăng ký dự thi ở 1 hoặc cả 2 khối thi gồm: Khối đào tạo giáo viên, khối đào tạo khác.
2. Hồ sơ tham dự Hội thi do Thủ trưởng cơ quan hoặc trường đơn vị tham gia Hội thi thành lập đoàn hoặc đội tham dự Hội thi chịu trách nhiệm chuẩn bị, tập hợp, hoàn thành và gửi cho Ban Tổ chức Hội thi theo quy định, bao gồm:
a) Danh sách trích ngang các thành viên tham dự Hội thi theo quy định của Ban Tổ chức Hội thi;
b) Thẻ dự thi có ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm của thí sinh dự thi (phôi thẻ do Ban tổ chức cung cấp), có đóng dấu xác nhận của Ban tổ chức;
c) Yêu cầu khác về hồ sơ theo quy định của Ban Tổ chức Hội thi.

Theo đó, đơn vị dự thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc được quy định như sau:

- Mỗi cơ sở giáo dục là một đơn vị dự thi, mỗi đơn vị thành lập một đoàn gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, và thí sinh dự thi;

- Đơn vị dự thi đăng ký đúng thời gian quy định, đảm bảo số lượng thí sinh tham gia các phần thi do Ban Tổ chức Hội thi quy định;

- Mỗi đơn vị đăng ký dự thi ở 1 hoặc cả 2 khối thi gồm: Khối đào tạo giáo viên, khối đào tạo khác.

Quy định về đơn vị dự thi và hồ sơ dự thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc?

Quy định về đơn vị dự thi và hồ sơ dự thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc? (Hình từ Internet)

Quy định về kế hoạch Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc?

Theo Điều 13 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ban hành kèm Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định kế hoạch Hội thi như sau:

1. Kế hoạch Hội thi do Ban Tổ chức xây dựng và thông báo đến các nơi liên quan:
a) Kế hoạch Hội thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn) ít nhất 05 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan biết và thực hiện;
b) Thông báo Kế hoạch Hội thi được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi có giá trị như văn bản trên giấy, là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện.
2. Các thông báo triển khai Kế hoạch Hội thi được đăng tải trên Website của đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi.

Như vậy, kế hoạch Hội thi do Ban Tổ chức xây dựng và thông báo đến các nơi liên quan như sau:

- Kế hoạch Hội thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn) ít nhất 05 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan biết và thực hiện;

- Thông báo Kế hoạch Hội thi được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức Hội thi có giá trị như văn bản trên giấy, là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện.

Tổ chức thi và đánh giá giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc như thế nào?

Tại Điều 14 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ban hành kèm Quyết định 2777/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định tổ chức thi và đánh giá như sau:

1. Việc tổ chức thi và đánh giá các phần thi do Ban Tổ chức quy định cụ thể. Tiêu chí đánh giá từng nội dung thi được đăng tải trên Website của Hội thi.
2. Sử dụng thang điểm 10 để đánh giá từng phần thi. Trong trường hợp cùng chấm một phần thi hoặc một bài thi có điểm chênh lệch của hai giám khảo từ 2,0 điểm trở lên thì Tiểu Ban Giám khảo chấm nội dung thi hoặc bài thi đó phải xem xét, thống nhất điểm trước khi tổng hợp điểm. Trường hợp không thể thống nhất được, Trưởng Tiểu Ban Giám khảo báo cáo sự việc cho Trưởng Ban Giám khảo giải quyết, xử lý. Kết luận của Trưởng Ban Giám khảo về sự việc là quyết định cuối cùng.
3. Các nội dung thi có thể được tổ chức thực hiện độc lập hoặc Ban Tổ chức có thể tổ chức thi kết hợp nội dung Thi giảng và Thi xử lý tình huống. Trong trường hợp tổ chức thi kết hợp, Tiểu Ban Giám khảo chấm nội dung Thi giảng kiêm chấm nội dung Thi xử lý tình huống nhưng điểm chấm thi ở hai nội dung thi này là độc lập nhau.
4. Từng thành viên Ban Giám khảo cho điểm độc lập ngay sau khi các đội hoặc giảng viên hoàn thành các nội dung thi. Thư ký Ban Giám khảo chịu trách nhiệm tổng hợp và tính kết quả cuối cùng.
5. Cách tính điểm thi:
a) Điểm của từng nội dung thi là trung bình cộng các điểm của các giám khảo trong Tiểu Ban Giám khảo chấm cho nội dung thi đó. Điểm chấm thi của mỗi giám khảo và điểm của từng nội dung thi được lấy đến 2 chữ số thập phân và không làm tròn số;
b) Điểm tổng hợp kết quả thi là trung bình cộng của các điểm nội dung thi theo hệ số của từng nội dung thi, được lấy đến 2 chữ số thập phân và không làm tròn số;
c) Đội dự thi và cá nhân dự thi thực hiện đủ các phần thi với các nội dung thi đã đăng kí, nội dung nào không dự thi thì tính 0 điểm.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giảng viên

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào