Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Trẻ mầm non đi học 01 buổi/ngày do dịch Covid-19 có được hỗ trợ ăn trưa?

13:54 21/08/20

Xin hỏi trẻ em mầm non trở lại trường nhưng đi học 01 buổi/ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 thì có được hỗ trợ ăn trưa không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP thì trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ ăn trưa nếu bảo đảm một trong những điều kiện sau:

- Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

- Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đảm bảo một trong những điều kiện kể trên được tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường, lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non thống nhất với ban đại diện cha mẹ trẻ em để lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức sau:

(1) Cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ em (khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non tổ chức nấu ăn cho trẻ em);

(2) Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.

Do đó, trường hợp trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo bảo đảm một trong những điều kiện hỗ trợ ăn trưa kể trên và có đi học thì vẫn được hưởng chế độ hỗ trợ ăn trưa theo quy định.

Thanh Lợi

77