Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có được giảm lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không?

16:20 11/05/20

Doanh nghiệp trong năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có được giảm giảm lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư 34/2020/TT-BTC thì tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thực hiện nộp lệ phí như sau:

- Kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016.

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư 34/2020/TT-BTC, không nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC .

- Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC .

Như vậy: từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, doanh nghiệp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng sẽ chỉ phải nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí trước đây (tức doanh nghiệp được giảm 50% so với trước đây).

Thanh lợi

471