Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4454/TCHQ-TXNK năm 2013 thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4454/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 02/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4454/TCHQ-TXNK
V/v thông báo triển khai phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 140/TB-BTC ngày 09/4/2010 của Bộ Tài chính, định hướng cải cách thủ tục hành chính và điện tử hóa đối với ngành Hải quan đến 2020, Tổng cục Hải quan đã triển khai Dự án Phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại. Đến hết tháng 7/2013. Tổng cục Hải quan đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với 12 ngân hàng, gồm: BIDV, Vietinbank, MBbank, Vietcombank, Agribank, VIB, Techcombank, Eximbank, Maritimebank, VPBank và HD Bank, MHB và đã triển khai phối hợp thu, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử tại 09 Cục Hải quan tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Nai và Quảng Ngãi.

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin xác định người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi quyết định thông quan/giải phóng hàng tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Quản lý thuế, trên cơ sở hệ thống Cổng thanh toán điện tử đã sẵn sàng và được tích hợp vào chương trình KTT559 tại tất cả các đơn vị Hải quan; Tổng cục Hải quan sẽ triển khai kết nối trao đổi thông tin với các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu thuế, bảo lãnh thuế và sử dụng các thông tin điện tử về thanh toán thuế và bảo lãnh điện tử của các ngân hàng thương mại trên chương trình KTT559 tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn lại. Để việc triển khai phối hợp thu với ngân hàng thương mại có kết quả, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Lập danh sách và hồ sơ trích ngang các công chức chưa có chữ ký số theo đúng quy định và gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và TKHQ) xin cấp bổ sung chữ ký số để sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu;

2. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan tại địa bàn thuộc và trực thuộc khai thác, sử dụng có hiệu quả chứng từ thanh toán nộp thuế, bảo lãnh thuế của các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận thu với Tổng cục Hải quan truyền qua Cổng thanh toán điện tử của Hải quan theo hướng dẫn tại quyết định 2222/QĐ-TCHQ ngày 09/11/2009 của Tổng cục Hải quan đã được tích hợp và khai thác trên hệ thống KTT559 (quy trình khai thác trên KTT559 theo phụ lục đính kèm). Trường hợp phát hiện có sai sót hoặc thông tin bất hợp lý, không phù hợp, cần liên hệ ngay với Tổng cục Hải quan (điện thoại 0439 440 625 Cục Thuế XNK và điện thoại 0439 440 833 Cục CNTT & TKHQ để được giải quyết).

3. Cập nhật đầy đủ, chính xác các phiên bản nâng cấp Cổng thanh toán điện tử, kế toán thuế KTT559 vào hệ thống, tránh các trường hợp không khai thác được dữ liệu do chưa cập nhật đầy đủ, đúng các phiên bản theo yêu cầu. Trường hợp có vướng mắc về cài đặt hệ thống, thông tin do ngân hàng chuyển đến không khai thác được hoặc khai thác không chính xác, đầy đủ, đề nghị liên hệ với Cục Công nghệ thông tin và TKHQ để cùng phối hợp giải quyết.

4. Phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn (Chi nhánh ngân hàng và các Cục Hải quan trên địa bàn không phải ký lại các Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Cục Hải quan và Chi nhánh): thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên đã được quy định trong các Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại; thanh toán thuế, bảo lãnh thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện theo Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung.

(Tổng cục Hải quan gửi kèm khung văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng thương mại. Nội dung về trách nhiệm, quyền hạn mỗi bên và các quy trình thanh toán, đối chiếu của Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan đã ký với các ngân hàng thương mại thực hiện theo như khung thỏa thuận) để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các NH: Vietinbank, MBbank, Vietcombank, Agribank, Maritimebank, Techcombank, BIDV, HD bank, Eximbank, VIB, VPBank, MHB (để ph/hợp);
- Cục Thuế XNK (để th/hiện);
- Cục CNTT & TKHQ (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4454/TCHQ-TXNK năm 2013 thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70