Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2717/TCHQ-GSQL về việc xác nhận tính hợp lệ của C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2717/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2717/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận tính hợp lệ của C/O.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tiếp theo công văn số 963 và 969/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2008 của Tổng cục Hải quan trả lời về vướng mắc liên quan đến chữ ký trên C/O mẫu E của Trung Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã xác nhận dấu và chữ ký trên C/O mẫu E, số tham chiếu: E07110Z002910286 cấp ngày 2/11/2007 và số FS07E/0293/0048 cấp ngày 26/7/2007 là thật. Theo đó, các C/O này được chấp nhận.

Tổng cục chuyển thư xác nhận về tính hợp lệ của C/O số E08331000170008 do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của tỉnh Triết Giang để đơn vị xử lý.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra lại hồ sơ và xử lý các lô hàng có liên quan theo quy định./.

(Gửi kèm theo 3 thư xác nhận)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3 bản)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2717/TCHQ-GSQL về việc xác nhận tính hợp lệ của C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.878
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.51.17