Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1509/TCHQ-KTTT về việc chứng minh giá ghi trên hợp đồng mặt hàng cọc than dùng sản xuất pin nhập khẩu năm 2004 qua Cục Hải quan Lạng Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1509/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1509/TCHQ-KTTT
V/v: Chứng minh giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Lạng Sơn
- Công ty TNHH XNK Trường Xuân
(Km 15+500 Quốc lộ 1A, Thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn)

 

Trả lời công văn số 12/CV-2005 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Công ty TNHH XNK Trường Xuân về việc chứng minh giá ghi trên hợp đồng mặt hàng cọc than dùng sản xuất pin nhập khẩu năm 2004 qua Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung về giá tính thuế.

Đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ của Công ty TNHH XNK Trường Xuân nhập khẩu mặt hàng Cọc than dùng sản xuất pin năm 2004 có giá nhập khẩu trên hợp đồng thấp hơn và đã áp dụng giá quy định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 88/2003/QĐ-BTC. Nếu công ty chỉ nộp văn bản chứng minh giá quá thời hạn 30 ngày và có đủ các điều kiện khác quy định tại công văn 2959/TCHQ-KTTT thì chấp nhận để công ty chứng minh giá hợp đồng theo đúng quy định tại công văn 2959/TCHQ-KTTT nêu trên. Trường hợp giá hợp đồng thấp bất hợp lý thì chuyển sang bộ phận Kiểm tra sau thông quan làm rõ.

Các lô hàng khác nhập khẩu trong thời hiệu của Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì xác định giá tính thuế theo quy định của Thông tư này.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty TNHH XNK Trường Xuân biết và liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để xem xét cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (5)
- Lưu VP, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1509/TCHQ-KTTT về việc chứng minh giá ghi trên hợp đồng mặt hàng cọc than dùng sản xuất pin nhập khẩu năm 2004 qua Cục Hải quan Lạng Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.793
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.48.53