Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1135/TCHQ-GSQL về xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có số máy bị mờ, không đọc được do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1135/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/TCHQ-GSQL
V/v Xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có số máy bị mờ, không đọc được

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 5960/HQHP-GSQL ngày 29/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 172/HQHCM-GSQL ngày 18/01/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng có số máy bị mờ không đọc được (bị oxy hóa, bong tróc làm mất hết các ký tự của hàng số), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công thương có công văn số 532/BCT-XNK ngày 19/01/2012 đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của Liên Bộ Thương mại - Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Tài chính - Bộ Công an. Bộ Công an (Tổng cục VII) có công văn số 285/C61-C67 ngày 03/02/2012 nêu rõ: "chiếc xe ô tô nêu trên có số máy bị oxy hóa, bong tróc, làm mất hết các ký tự của hàng số, Viện khoa học Hình sự đã có kết luận giám định không tìm được số máy nguyên thủy của xe là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 04/2006/TT-BTM" và đề nghị Tổng cục Hải quan "không cho phép nhập khẩu đối với các xe có số máy, số khung bị mờ mà cơ quan khoa học hình sự kết luận giám định không tìm được hoặc không đúng số khung, số máy nguyên thủy của nhà sản xuất"

Căn cứ các văn bản dẫn trên và ý kiến của Bộ Tài chính thì các xe ô tô trên không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1135/TCHQ-GSQL về xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có số máy bị mờ, không đọc được do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.037
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.220.225