Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2156/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2156/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2156/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/3/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2015/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 01), đến nay đã có hơn 40 địa phương có văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư 01, số địa phương còn lại chưa có hướng dẫn làm cho việc thực hiện Thông tư của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn gặp khó khăn.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp, hiệp hội một số tnh có phản ánh về một số vấn đề liên quan đến Thông tư số 01. Do vậy, để thực hiện tốt Thông tư s 01, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các S Xây dựng chủ trì, trin khai các công việc sau:

1. Đối với các địa phương chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01, đề nghị UBND cấp tỉnh ch đạo các S Xây dựng chủ trì, khẩn trương t chức điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường địa phương đề công b làm cơ sở xác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

2. Đối với các địa phương đã có công bố đơn giá nhân công xây dựng tính theo mức lương nhân công đầu vào công bố tại Phụ lục của Thông tư s 01 mà chưa phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường địa phương thì tiếp tục điu tra, khảo sát và công bố b sung, đm bảo chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tính đ theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

3. Đề nghị UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, ph biến, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ thể có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung ca Thông tư số 01. Trong đó, các ch thể cần lưu ý đối lượng áp dụng và mục đích của Thông tư số 01 khác đối tượng áp dụng và mục đích của Nghị định s103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 ca Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, t hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, t chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (Nghị định số 103), cụ th:

- Đối tượng áp dụng của Thông tư số 01 là chủ đầu tư, tư vn, các cơ quan quản lý và các đối tượng có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mục đích ca Thông tư số 01 là hướng dẫn cách xác định mức lương nhân công xây dựng đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường theo quy định tại Nghị định số 112/2009/ND-CP ngày 14/12/2009 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 ca Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Đối tượng áp dụng ca Nghị định số 103 là các cơ quan, t chức, doanh nghiệp, cá nhân...(sử dụng lao động) thuê mướn lao động theo hợp đồng. Mục đích của Nghị định s 103 là đ người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về mức lương cơ bản trên cơ sở mức lương tối thiu vùng theo quy định của nhà nước (mức lương ti thiểu vùng này không được nhân với hệ s cp bậc tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP để xác định đơn giá nhân công xây dng đầu vào).

Đề nghị y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương ch đạo SXây dựng căn cứ hướng dn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD(G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------------

No.: 2156/BXD-KTXD
Regarding guidance on the implementation of Circular No. 01/2015/TT-BXD the management of the construction cost

Hanoi, September 22nd, 2015

 

To:

- People’s Committees of central-affiliated cities and provinces
- Services of Construction of central-affiliated cities and provinces
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2156/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35