Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1614/CT-TTHT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1614/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1614/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Chủ Đầu Tư công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, bằng nguồn vốn ODA trên địa bàn thành phố;
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình bằng nguồn vốn NSNN, bằng nguồn vốn ODA trên địa bàn Thành phố.

 

Căn cứ Khoản 3, điều 24 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý quy định về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn: “Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT”.

Căn cứ công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ,

Cục Thuế TP. HCM thông báo đến các chủ đầu tư có công trình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA như sau:

1. Khi ký hợp đồng với các nhà thầu xây dựng để thực hiện thi công công trình phải gửi Thông báo: Tên địa chỉ công trình xây dựng; tên chủ đầu tư, tên nhà thầu xây dựng, địa chỉ nhà thầu, mã số thuế của nhà thầu xây dựng, cơ quan quản lý thu thuế nhà thầu xây dựng đến Cục thuế Thành phố.

2. Chủ đầu tư khi lập chứng từ thanh toán vốn đầu tư phải có trách nhiệm kê khai đầy đủ các thông tin theo đúng mẫu biểu Giấy rút vốn đầu tư (mẫu số C3-01/NS ban hành kèm theo công văn số 17848/BTC-TCT) để Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán và thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT (2% trên số tiền thanh toán).

3. Căn cứ chứng từ thu ngân sách nhà nước (giấy nộp tiền vào NSNN) do Kho bạc Nhà nước giao, chủ đầu tư giao lại cho các nhà thầu xây dựng.

4. Người nộp thuế (đơn vị nhận thầu xây dựng công trình) có trách nhiệm kê khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và được trừ số thuế đã nộp NSNN (do Kho bạc Nhà nước thực hiện khấu trừ) khi thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT.

Cục Thuế TP. HCM thông báo để các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài Chính (để báo cáo);
- Tổng cc Thuế (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Kho Bạc NN TP (để báo cáo)
- Kho Bạc NN các Quận/Huyện “để phối hợp thực hiện”
- BLĐ Cục;
- Các Phòng thuộc Cục;
- Các CCT Quận/Huyện;
- Trang City Web, Trang Web Cục thuế;
- Lưu HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1614/CT-TTHT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150