Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 98/TTg-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng BT do thủ Tuớng chính phủ ban hành

Số hiệu: 98/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11353/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 8 năm 2015 và số 15802/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 11 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 19149/BTC-QLN ngày 23 tháng 12 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7460/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 10 năm 2015) về việc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng BT (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế thực hiện và cơ chế thanh toán vốn đầu tư của Dự án: thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 7208/VPCP-KTN ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ và số 572/TTg-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Tài chính thẩm định cấp bảo lãnh vốn vay của nhà đầu tư khi đảm bảo các điều kiện như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

3. Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình, giám sát nghiệm thu công tác thi công xây lắp; chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc vay vốn, giải ngân và thực hiện Dự án như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3
b).Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Ho
àng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 98/TTg-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng BT do thủ Tuớng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66