Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3435/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo bổ sung dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3435/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Khánh Tuấn
Ngày ban hành: 03/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3435/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo bổ sung các dự án đầu tư trường PTDTNT từ nguồn vốn CTMTQG GD&ĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố
(theo danh sách đính kèm)

Thực hiện yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3797/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo báo cáo bổ sung thông tin về dự án đầu tư xây dựng 48 trường phổ thông dân tộc nội trú theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Phụ lục 01: Tình hình thực hiện năm 2011-2013 và dự kiến kế hoạch 2015.

- Phụ lục 02: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2014, đồng thời gửi file mềm Phụ lục 01, Phụ lục 02 theo địa chỉ email phamhoa@moet.edu.vn.

Kính đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo gửi báo cáo đúng thời hạn quy định để khỏi trở ngại công việc chung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Khánh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3435/BGDĐT-KHTC năm 2014 báo cáo bổ sung dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144