Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1730/TTg-KTN về việc phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được chỉ định thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1730/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1730/TTg-KTN
V/v phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được chỉ định thầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7296/BKH-KTNN ngày 07 tháng 10 năm 2008) về việc phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ di dân, tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được áp dụng hình thức chỉ định thầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 34 dự án cấp bách phục vụ di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên thực hiện đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 được áp dụng hình thức chỉ định thầu, cụ thể như sau:

a) Các dự án liên khu tái định cư:

- Đường Mường Lay-Nậm Nhùn (giai đoạn I: 17,5 km);

- Cầu Nậm Cản-Cơ Khí (kể cả đường hai đầu cầu);

- Hệ thống cấp nước liên khu;

- Hệ thống cấp điện liên khu.

b) Các dự án khu tái định cư Nậm Cản:

- Kè ven hồ phân khu số I;

- Kè ven hồ bản Na Nát;

- Thoát nước và giao thông nội bộ bản Na Nát;

- San nền; giao thông; thoát nước phân khu II;

- Kè, tường chắn bảo vệ phân khu II;

- Trường trung học phổ thông thị xã Mường Lay;

c) Khu tái định cư Chi Luông:

- Kè ven hồ;

- Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường Lay;

- Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay;

- Trụ sở thị ủy, các phòng, ban đảng, đoàn thể thị xã Mường Lay;

- Trụ sở các phòng, ban của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay;

- Nhà khách Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay.

d) Khu tái định cư Đồi Cao:

- San nền;

- Hệ thống thoát nước mặt;

- Kè bảo vệ, ta luy;

- Hệ thống giao thông nội bộ;

- Nghĩa trang Trung Quốc;

- Chợ Đồi Cao.

đ) Khu tái định cư Cơ Khí:

- San nền;

- Kè bảo vệ khu dân cư;

- Kè ven hồ;

- Đường nối quốc lộ 12 vào khu tái định cư Cơ Khí;

- Giao thông nội bộ;

- Trạm xử lý nước thải;

- Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay.

e) Khu tái định cư Lay Nưa:

- San nền;

- Hệ thống thoát nước;

- Kè bảo vệ khu dân cư;

- Hệ thống giao thông nội bộ khu tái định cư;

- Trường trung học cơ sở Lay Nưa.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định chỉ định thầu các gói thầu của các dự án theo đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1453/TTg-KTN ngày 03 tháng 9 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1730/TTg-KTN về việc phê duyệt danh mục dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên được chỉ định thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.251
DMCA.com Protection Status

IP: 3.208.22.127