Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 13293/TC-CST of November 16, 2004, on the value added tax rate applicable to malt

Số hiệu: 13293/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13293/TC-CST
V/v Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với malt

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của doanh nghiệp và một số Bộ, ngành về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng malt. Để thực hiện thống nhất chính sách thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất GTGT đối với mặt hàng malt như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; căn cứ tình hình thực tiễn và ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 5038 CV/TCKT ngày 28/9/2004;

1- áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với mặt hàng malt (bao gồm cả malt chưa rang và malt đã rang) thuộc các phân nhóm 1107.10.00, 1107.20.00 trong Danh mục Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính. Mức thuế suất này được thực hiện thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh thương mại.

2- Mức thuế suất thuế GTGT quy định tại điểm 1 nói trên được áp dụng kể từ ngày Bộ Tài chính ký ban hành công văn này. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan hải quan với mức thuế suất khác với mức thuế suất nói trên trước ngày ban hành Công văn này thì không thực hiện truy thu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn xử lý thống nhất./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 13293/TC-CST
On the value added tax rate applicable to malt

Hanoi, November 16, 2004

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies
- Provincial/municipal People’s Committees
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 13293/TC-CST of November 16, 2004, on the value added tax rate applicable to malt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


752
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251