Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 10/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh
(Tầng 2, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 210/10/CV-KTKH/BITEXCOHN ngày 01/12/2010 của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh về việc xin phê duyệt danh sách nhà thầu nhập khẩu thiết bị thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế cho dự án đầu tư Khách sạn Marriott; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm d khoản 21 Điều 100 và Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, thì:

- Hàng hoá do các tổ chức cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá cung cấp hàng hoá không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho đối tượng ưu đãi đầu tư cũng được miễn thuế nhập khẩu hàng hoá đối với hàng hoá nhập khẩu ủy thác, trúng thầu (không quy định tổ chức, cá nhân trúng thầu phải là nhà thầu chính). Do đó, trường hợp nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hoá theo Danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu do chủ dự án đăng ký với cơ quan hải quan (thỏa mãn điều kiện giá cung cấp hàng hoá cho chủ dự án không bao gồm thuế nhập khẩu) để phục vụ cho dự án ưu đãi đầu tư thì cũng được miễn thuế nhập khẩu nếu xuất trình đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

- Cơ quan hải quan chỉ thực hiện đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư; không phê duyệt danh sách các nhà thầu.

2. Công văn này thay thế công văn số 5724/TCHQ-TXNK ngày 27/9/2010 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hoá để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Phill VN (20/1 Nguyễn Trường Tộ, P12, Q4, HCM) (để biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Việt Cường  

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2011 về vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.957

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102