Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9814/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9814/BTC-TCHQ
V/V: xử lý thuế linh kiện xe máy nhập khẩu thay thế hàng tái xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2005

Kính gửi

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa
- Công ty thương mại Âu Cơ
- Công ty TNHH Duy Thịnh
(135 Bà Triệu - Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 117/CV-AC, ngày 5/5/2005 của Công ty thương mại Âu Cơ và công văn số 225/CV-AC ngày 5/5/2005 của Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xin bù trừ thuế, đối với số lượng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế cho số lượng linh kiện nhập khẩu năm 2002 nhưng không đảm bảo về mẫu mã chất lượng, tiêu thụ chậm, tái xuất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;

Xét trường hợp của Công ty thương mại Âu Cơ, Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xin bù trừ thuế, đối với số lượng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế cho số lượng linh kiện nhập khẩu năm 2002 nhưng không đảm bảo về mẫu mã chất lượng, tiêu thụ chậm, tái xuất;

Bộ Tài chính đồng ý cho Công ty thương mại Âu Cơ, Công ty TNHH Duy Thịnh được dùng số thuế nhập khẩu đã nộp của số lượng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo các tờ khai đính kèm, đã tái xuất, để bù trừ (không hoàn lại) vào số thuế nhập khẩu của hàng đổi lại, với điều kiện số lượng linh kiện xe hai bánh gắn máy tái xuất đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

- Chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam.

- Phải làm thủ tục Hải quan cho hàng tái xuất tại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó.

- Phải có đủ thủ tục hồ sơ xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu theo đúng quy định tại Điểm: 1.9.2, Thông tư số: 87/2004/TT-BTC, ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế phải thực hiện tính thuế theo đúng các quy định hiện hành tại thời điểm hàng nhập khẩu; Số thuế nhập khẩu đã nộp của số hàng đã tái xuất được bù trừ vào số thuế của hàng nhập khẩu thay thế theo nguyên tắc:

- Nếu linh kiện xe máy nhập khẩu thay thế đúng số lượng, chủng loại, nhãn hiệu và có trị giá tính thuế, tỷ giá như hàng đã tái xuất, thì doanh nghiệp không phải nộp bổ sung.

- Nếu linh kiện xe máy nhập khẩu thay thế khác chủng loại, số lượng, nhãn hiệu, trị giá tính thuế, tỷ giá, thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung (nếu số thuế của hàng nhập khẩu thay thế phải nộp nhiều hơn số thuế đã nộp của số hàng tái xuất) hoặc được bù trừ vào số thuế của các lô hàng nhập khẩu bù tiếp sau (nếu số thuế của hàng nhập khẩu thay thế phải nộp ít hơn số thuế đã nộp của số hàng tái xuất).

Bộ Tài chính có hướng dẫn nêu trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Công ty thương mại Âu Cơ, Công ty TNHH Duy Thịnh biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: VT, TCHQ (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

DANH MỤC TỜ KHAI NHẬP KHẨU ĐÍNH KÈM

của các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy đã nộp thuế nhập khẩu,

tái xuất được bù trừ vào số thuế nhập khẩu của hàng đổi lại.

(Ban hành kèm theo công văn số: 9814/BTC-TCHQ ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính)

Số TT

TÊN DOANH NGHIỆP

TỜ KHAI NHẬP KHẨU

HẢI QUAN NƠI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

01

Công ty thương mại
Âu Cơ

1- Số: 36/NK/KD/NB ngày 26/12/2002
2- Số: 35/NK/KD/NB ngày 26/12/2002
3- Số: 32/NK/KD/NB ngày 25/12/2002
4- Số: 31/NK/KD/NB ngày 25/12/2002
5- Số: 2462/NK/KD/BHN ngày 18/12/2002
6- Số: 2463/NK/KD/BHN ngày 18/12/2002
7- Số: 2452/NK/KD/BHN ngày 17/12/2002
8- Số: 2453/NK/KD/BHN ngày 17/12/2002

Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Hải quanh TP Hà Nội

Hải quanh TP Hà Nội

Hải quanh TP Hà Nội

Hải quanh TP Hà Nội

02

Công ty TNHH
Duy Thịnh

1- Số: 2480/NK/KD/BHN ngày 20/12/2002
2- Số: 2504/NK/KD/BHN ngày 24/12/2002

Hải quanh TP Hà Nội


Hải quanh TP Hà Nội

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 9814/BTC-TCHQ ngày 04/08/2005 về việc xin bù trừ thuế, đối với số lượng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.719

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!