Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 961/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan giao nhận nguyên phụ liệu, bán thành phẩm giữa 02 doanh nghiệp nhận gia công cho thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 961/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 961/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan giao nhận NPL, BTP giữa 02 DN nhận gia công cho thương nhân NN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bình Dương
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 126/CV-HQBD ngày 17/2/2005 của Cục Hải quan Bình Dương về thủ tục giao nhận nguyên phụ liệu để gia công thêu và bán thành phẩm hàng may mặc đã thêu giữa Công ty TNHH Panko Vina (làm thủ tục tại Hải quan Bình Dương) và Công ty JS Vina (làm thủ tục tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh) để thực hiện hợp đồng gia công ký với Công ty Panko Corporation Korea, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Thủ tục hải quan đối với việc giao nhận vải, phụ liệu thêu và bán thành phẩm (BTP) sau khi thêu giữa 02 doanh nghiệp trên thực hiện theo thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp.

- Công ty JS Vina đăng ký hợp đồng gia công thêu, đăng ký định mức thêu, làm thủ tục nhận nguyên phụ liệu thêu, giao BTP sau khi thêu và thanh khoản hợp đồng gia công thêu với Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành. Khi thanh khoản hợp đồng gia công này, Công ty JS Vina phải xuất trình thêm chứng từ thanh toán tiền gia công thêu từ Công ty Panko Corporation Korea.

- Công ty TNHH Panko Vina không đăng ký định mức phụ liệu thuê; không thanh khoản phụ liệu thuê đã chuyển cho Công ty JS Vina. Khi thanh khoản hợp đồng gia công đối với trường hợp này Công ty TNHH Panko Vina phải có xác nhận của Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thanh khoản hợp đồng gia công thêu của Công ty JS Vina; Hải quan Bình Dương phải kiểm tra kỹ khi thanh khoản hợp đồng gia công của Công ty TNHH Panko Vina để tránh nhầm lẫn, sai sót.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hải quan Bình Dương, Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC;
- Lưu VP, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 961/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan giao nhận nguyên phụ liệu, bán thành phẩm giữa 02 doanh nghiệp nhận gia công cho thương nhân nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222