Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8597/VPCP-KTTH về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8597/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8597/VPCP-KTTH
V/v: thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15161/BTC-TCHQ ngày 09 tháng 11 năm 2010 về việc thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 để có căn cứ pháp lý giải quyết vướng mắc về vấn đề này ủy quyền làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP nêu trên, để tháo gỡ vướng mắc về ủy quyền làm thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu của Dự án Máy nhiệt điện Mạo Khê, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH, (3b). S.15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8597/VPCP-KTTH về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.009
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14