Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 843/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin biểu thuế ôtô

Số hiệu: 843/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 843/TCHQ-KTTT
V/v: Biểu thuế NK ôtô

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thép Thành Long
Xã Đình Dù - Văn Lâm - Hưng Yên

 

Trả lời công văn số 43/CVTL ngày 18/02/2006 của Công ty thép Thành Long về việc: xin biểu thuế ô tô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xác định được thuế suất thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất CEPT/AFTA áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu phải căn cứ:

- Hàng hóa thực nhập khẩu (đặc điểm, tính chất, xuất xứ…)’

- Quy định về phân loại hàng hóa nhập khẩu;

- Quy định về việc áp dụng từng loại thuế cụ thể;

- Biểu thuế cụ thể cho từng sắc thuế.

Hàng hóa do Quý Công ty mô tả chưa đủ cơ sở để xác định chính xác các loại thuế suất trên. Đề nghị Quý Công ty truy cập trang web của Tổng cục Hải quan (http://www.customs.gov.vn) để nghiên cứu một cách có hệ thống, đầy đủ các quy định có liên quan, từ đó xác định thuế áp dụng cho hàng hóa Quý Côn ty dự định nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được rõ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 843/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin biểu thuế ôtô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234