Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 802/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa là linh kiện máy tính xách tay do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 802/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 802/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc TTHQ đối với linh kiện máy tính xách tay

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.HCM

Trả lời công văn số 351/BC-HQTP ngày 14/02/2008 và công văn số 117/HQTP-NV ngày 15/1/2008 của Cục Hải quan TP. HCM về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa là linh kiện máy tính xách tay mới 100% và đã qua sử dụng nhập khẩu theo loại hình gia công của Công ty CP Bệnh viện Máy tính iCARE, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay hình thức dịch vụ mới của Công ty iCARE cùng với một số trường hợp khác đang được Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Công thương đề nghị giải thích rõ hơn nội dung gia công qui định tại Điều 178, Luật Thương mại. Vì vậy, các công việc mà Công ty iCARE thực hiện nói trên có được xem là công đoạn gia công hay không phải chờ ý kiến của Bộ Công thương.

Trong khi chưa có ý kiến chính thức của Bộ Công thương, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải thích cho doanh nghiệp biết đồng thời đề nghị doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 802/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa là linh kiện máy tính xách tay do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49