Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8005/TCHQ-GSQL thanh khoản hàng xuất khẩu bù không thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8005/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8005/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hàng xuất khẩu bù không thanh toán

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 2266/HQBD-NV ngày 09/10/2009 v/v vướng mắc xuất khẩu bù cho hàng hóa xuất khẩu bị hư hỏng của Cục Hải quan Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về loại hình xuất khẩu: Đối với số bán thành phẩm xuất khẩu bù các chi tiết bị hư hỏng: thực hiện đầy đủ các bước theo quy định đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu.

2. Về chính sách thuế: Hồ sơ thanh khoản hoàn thuế của trường hợp này phân loại vào hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo hướng dẫn tại Điều 127 của Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính với điều kiện trên hợp đồng xuất khẩu phải có điều khoản đền bù và hồ sơ xuất khẩu hàng đền bù phải thể hiện rõ hàng hóa gửi đền bù cho hợp đồng xuất khẩu nào.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8005/TCHQ-GSQL thanh khoản hàng xuất khẩu bù không thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.361

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78