Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7820/VPCP-KTTH về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất của Dự án "Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7820/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7820/VPCP-KTTH
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất của Dự án "Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh"   

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14019/BTC-TCHQ ngày 19 tháng 10 năm 2010 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất phục vụ thi công, xây dựng Dự án "Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh", thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên, với điều kiện: máy móc, thiết bị này chỉ được phép tạm nhập khẩu trong thời gian thi công công trình tại "Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh" và chỉ để phục vụ thi công, xây dựng Dự án của Khu Liên hợp trên và phải tái xuất khi hết thời hạn tạm nhập. Mọi trường hợp sử dụng máy móc, thiết bị được tạm nhập trên không đúng mục đích hoặc không tái xuất khi hết thời hạn tạm nhập khẩu đều phải bị xử lý truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7820/VPCP-KTTH về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất của Dự án "Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89