Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xem xét khoản tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của Công ty TNHH GN-VT P&T Âu Châu

Số hiệu: 778/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 778/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 3262/HQTP-GTT ngày 26/09/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị xem xét khoản tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của Công ty TNHH GN-VT P&T Âu Châu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì: Việc cơ quan hải quan ra Quyết định điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với 02 lô hàng sợi của Công ty TNHH GN-VT P&T Âu Châu là đúng quy định. Công ty không có khiếu nại, không thực hiện quyết định của cơ quan hải quan cho đến khi bị cưỡng chế thu thuế (sau gần 2 năm). Do đó, Công ty bị phạt chậm nộp thuế là đúng quy định.

Về việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thu đủ thuế truy thu và Công ty thực hiện quyền khiếu nại ngoài thời gian quy định, đề nghị đơn vị có công văn trả lời doanh nghiệp.

Đối với trường hợp nợ phạt chậm nộp thuế, thực hiện cưỡng chế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 778/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xem xét khoản tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của Công ty TNHH GN-VT P&T Âu Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status