Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 770/TC/TCT về việc thuế GTGT đối với vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 770/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 25/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 770/TC/TCT
V/v: Thuế GTGT đối với vật tư xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi: Cục Hải quan

Trả lời công văn số 309/TCHQ-KTTT ngày 21/1/2000 của Tổng cục Hải quan về việc thuế GTGT đối với vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo TSCĐ; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Thực hiện khoản 2, Điều 7 Nghị định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định bổ sung các đối tượng không chịu thuế GTGT. Ngày 3/9/1999, ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ và tại Điều 1 Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 có qui định: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp khi nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2/ Hiện nay, Bộ Tài chính đã soạn thảo các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 10. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Tổng Cục Hải quan hướng dẫn Hải quan các địa phương và các doanh nghiệp trước mắt vẫn thực hiện nộp thuế GTGT theo qui định tại các Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998; số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ.

Trường hợp, khi các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 có hiệu lực thi hành, nếu hàng hóa của các doanh nghiệp có đủ điều kiện thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT thì sẽ được khấu trừ hoặc hoàn lại số thuế đã nộp theo đúng qui định.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng Cục Hải quan được biết và thực hiện.

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 770/TC/TCT về việc thuế GTGT đối với vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219